Lønn, tillegg og reiser

Avtaleverk rundt lønn, tillegg og kompensasjon samt nedlasting av BFO lønnstabellDet er i samfunnets interesse at medlemmene av den militære profesjon har økonomiske og sosiale kår som sikrer at forsvarssektoren er en konkurransedyktig arbeidsplass. For BFO er det en selvfølge med lik lønn for likt og likeverdig arbeid, også på tvers av tariffområder.

- militære tjenestemenn- og kvinner skal være lønnsledende

I henhold til hovedtariffavtalen i staten (HTA) og tilliggende lover og avtaler har alle tjenestemenn i staten like vilkår. Særegenheten til den militære profesjon rettferdiggjør at medlemmene av den skal være lønnsledende.

Lønnstabell

Last ned lønnsfolderen her!

Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521

Lønn vs. inntekt

Det kan være greit å skille på lønn, tillegg og inntekt;

Kort fortalt er din lønn et mål på din militære grad, din realkompetanse, stillingens lønnsplassering, vår forhandlingsvilje og evne samt arbeidsgivers tilbud. Alt dette påvirker lønnstrinnet ditt, altså den pensjonsgivende delen av din inntekt. Det kalles også gjerne grunnlønn - og den får du uansett utbetalt hver måned så lenge du er ansatt.

Tillegg er gjerne aktivitetsbasert og/eller risikobasert. Er du på øvelse, på vakt eller jobber overtid er dette tillegg (ATF) som bidrar til å øke din inntekt. Er du flyver, redningsmann, på fartøy, eksplosivrydder eller gjør annet særlig risikofylt arbeid kan du motta tillegg for dette (Særavtale).

Lønn pluss tillegg utgjør dermed din totale inntekt.