Internasjonal tjeneste

Avtaleverk intops (CE) og NATO-stab tilsv (PE)Fra BFOs Handlingsprogram

Det skal ikke være vilkårsmessig ufordelaktig for personell å påta seg belastningen med å deployere til internasjonale operasjoner.

Forutsigbarhet og muligheter for kortere og hyppigere rullering eller turnustjeneste i forbindelse med internasjonal tjeneste er en selvfølge.

For BFO er det en selvfølge at en helhetlig politikk for veteraner kontinuerlig videreutvikles, og følges opp med tilstrekkelige ressurser. Forsvaret skal besitte kunnskap og kompetanse omkring relevante problemstillinger knyttet til veteraner bygget på forskning og egne erfaringer.

Kontaktpersoner

Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744
Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238