HA / TA

Hovedavtalen i Staten med Tilpasningsavtalen for Forsvaret danner grunnlaget for samarbeidet mellom ansatt - tillitsvalgt - arbeidsgiver - politisk styring.Her finner du reglene for hvordan samarbeidet mellom deg som arbeidstaker, dine tillitsvalgte og arbeidsgiver skal foregå.

Etterleves disse reglene får vi et godt arbeidsliv, også i Forsvaret. 

Den enkelte skal føle seg sett og hørt - og kan utøve medbestemmelse over sin egen arbeidshverdag. 

Hovedavtalen i Staten avtales mellom hovedsammenslutningene YS Stat, LO Stat, UNIO og Akedemikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tilpasningsavtalen for Forsvaret finner du som egne (fargede) tekstblokker inne i dokumentet, der BFO har fremforhandlet innhold tilpasset vårt arbeidsområde - Forsvaret. Ved å gjøre det slik blir det lett å navigere i dokumentet. 

Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å samarbeide med hverandre, vernetjenesten og arbeidsgiver. Ta kontakt, søk råd og veiledning der behov oppstår.

Lykke til med viktig gjerning for vårt felles beste.

Avtaleteksten

Ser grafikken feil ut? Klikk her for å laste den inn på nytt.

Les og bla ved å klikke under. Ønsker du å laste den ned, eller er på mobil enhet, kan du klikke her.

Hovedavtalen er gyldig fra 1. januar 2017 til 31. desember 2019.

Tilpasningsavtalen er gyldig fra 31. januar 2018.

Egen utgave med BFOs kommentarer og tolkninger kommer og vil bli tilgjengelig for innloggede medlemmer på denne siden.

Kontaktpersoner

Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520