Bolig / Kvartér

Avtaleverk rundt bolig og kvarter for ansatte i ForsvaretVåre medlemmer skal ha en bra standard

Standarden på bolig og kvarter er ofte diskusjonstema. Vår holdning er at alle våre medlemmer og alle ansatte i Forsvaret skal ha bra standard på bolig og kvarter.

Ingen skal bli syke av å bo!