Lover og avtaler

Vi deltar overalt der våre medlemmers vilkår blir diskutert, drøftet og forhandlet.Regelverk i Forsvaret

Alt regelverk i Forsvaret er basert på lover og avtaler. Lovene blir vedtatt, endret og opphevd i Stortinget. Her er BFO selvfølgelig med og påvirker på de arenaene vi mener fungerer best.

BFO øver påvirkning både i det forberedende lovarbeidet, og under komitébehandlingen.

Regjeringen med departementene utarbeider ofte nærmere regler i form av forskrifter. Også her øver BFO påvirkning.

Når regjeringen er ferdig med å lage forskrift og reglementer, så overtar Forsvarssjefen med å eksempelvis utarbeide personellhåndbok. Her er også BFO sterkt representert hele veien.

.