BFO Loss of licence

Forsikringen gir en engangsutbetaling på inntil 8G (eller 16G) ved varig tap av helseattest.BFO-Loss of licence

Forsikringen leveres av Norwegian Underwriting Agency AS.

Skadebehandling foretas av skadeoppgjørsfirmaet Van Ameyde Norway AS.

Forsikringen er ment å være en engangskompensasjon for den reduserte inntekten man får når man ikke ikke lenger kan innha sin opprinnelige stilling.

Skjermbilde LOL 2017.JPG