Ledige stillinger i BFO

Vi søker medarbeidere til flere spennende stillinger med tiltredelse høsten 2017.

Sekretariatsleder Heltidstillitsvalgt Nord Heltidstillitsvalgt Sør


Ledige stillinger

Befalets Fellesorganisasjon har 3 ledige stillinger i sekretariatet og søker etter resultatorienterte, initiativrike og dedikerte personer til alle stillingene.

Alle stillingene hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret, jf HA/TA §41.

Du finner mer informasjon om hver enkelt stilling ved å trykke på knappene øverst i bildet.

Søknadsfrist 15. august

Søknadsbehandling og -frist

BFO har egen tilsettingsprosess bygget på Forsvarets innretning. BFO gjennomfører intervju av aktuelle søkere til alle stillinger.

Søknadsfrist til alle stillinger er 15. august 2017, med tiltredelse etter avtale.

Kvinner oppfordres til å søke

Søknad

Søknad med kort CV og tjenesteuttalelser for de tre siste årene sendes til:

post@bfo.no

eller i posten til:

Befalets Fellesorganisasjon
Postboks 501 Sentrum
0105 Oslo

Merk da konvolutten med hvilken stilling du søker; Sekretariatsleder, Heltidstillitsvalgt Nord eller Heltidstillitsvalgt Sør.

 

Om BFO

BFO er Norges største tjenestemannsorganisasjon for militært personell. Over 9800 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjon i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Stat. BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivåer.

BFO har en demokratisk struktur, bygget på lokal tilstedeværelse gjennom mer enn 50 lokalforeninger i 5 regioner, kombinert med en ressurssterk sentral administrasjon. Som arbeidstakerorganisasjon er BFO opptatt av hva vi oppnår i arbeidet med å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale rettigheter.

Kontaktpersoner

Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Erik Gabrielsen
Sekretariatsleder
920 96 432
Erik Gabrielsen
Sekretariatsleder
920 96 432