Vil du bli vår nye kollega?

Spennende stillinger i BFOs sekretariatOm BFO

BFO er Norges største tjenestemannsorganisasjon for militært personell. Med over 10 500 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjon i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Stat. BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivåer.

BFO har en demokratisk struktur, bygget på lokal tilstedeværelse gjennom mer enn 50 lokalforeninger i 5 regioner, kombinert med en ressurssterk sentral administrasjon. Som arbeidstakerorganisasjon er BFO opptatt av hva vi oppnår i arbeidet med å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale rettigheter.

I dag arbeider det 27 kvinner og menn i BFOs sekretariat.

Ledige stillinger

Befalets Fellesorganisasjon har  to ledige stillinger i BFOs sekretariat og søker etter nye kollegaer. 

Alle stillingene hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret, jf HA/TA §35.

Du finner mer informasjon om hver enkelt stilling nede på denne siden. Husk å lese hele utlysningsteksten, som du finner i bunnen av hver side (relaterte dokumenter). 

Søknad

Søknad med kort CV og tjenesteuttalelser for de tre siste årene sendes til:

mail: post@bfo.no

Post: Merk konvolutten med hvilken stilling du søker.

Befalets Fellesorganisasjon
Postboks 501 Sentrum
0105 Oslo

Søknadsfrist 10.mars 2021.

Søknadsbehandling

BFO har egen tilsettingsprosess bygget på Forsvarets innretning. BFO gjennomfører intervju av aktuelle og kvalifiserte søkere til alle stillinger.

Kvinner og personell med OR-grad oppfordres til å søke.

Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678