Ledige stillinger i BFO

Vi søker medarbeidere til flere spennende stillinger med snarlig tiltredelse.Ledige stillinger

Befalets Fellesorganisasjon har flere ledige stillinger i sekretariatet og søker etter resultatorienterte, initiativrike og dedikerte personer til alle stillingene.

Alle stillingene hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret, jf HA/TA §35.

Du finner mer informasjon om hver enkelt stilling ved å trykke på knappene øverst i bildet. Husk å lese hele utlysningsteksten, som du finner i bunnen av hver side (relaterte dokumenter). 

Søknadsfrist: Se den enkelte utlysning

Søknadsbehandling og -frist

BFO har egen tilsettingsprosess bygget på Forsvarets innretning. BFO gjennomfører intervju av aktuelle søkere til alle stillinger.

Kvinner og personell med OR-grad oppfordres til å søke

Søknad

Søknad med kort CV og tjenesteuttalelser for de tre siste årene sendes til:

post@bfo.no

eller i posten til:

Befalets Fellesorganisasjon
Postboks 501 Sentrum
0105 Oslo

Merk da konvolutten med hvilken stilling du søker.

Om BFO

BFO er Norges største tjenestemannsorganisasjon for militært personell. Over 10 400 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjon i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Stat. BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivåer.

BFO har en demokratisk struktur, bygget på lokal tilstedeværelse gjennom mer enn 50 lokalforeninger i 5 regioner, kombinert med en ressurssterk sentral administrasjon. Som arbeidstakerorganisasjon er BFO opptatt av hva vi oppnår i arbeidet med å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale rettigheter.