Medlemskategorier

Du forsvarer landet - Vi forsvarer deg!Medlemskategorier

Vi tilbyr ulike medlemskategorier avhengig om du er under utdannelse, er tjenestegjørende, HV-innsats eller i permisjon fra Forsvaret. Det er også mulig for alle som slutter i Forsvaret å beholde sitt medlemskap i BFO og dermed også beholde sine forsikringer og medlemsfordeler. Denne medlemskategorien heter fordelsmedlemskap og tilbys alle som er i permisjon fra Forsvaret eller har avsluttet sitt arbeidsforhold i Forsvaret, for kun 900,- pr/ år. 

Les mer om BFO sine medlemskategorier under. 

Tjenestegjørende

Kategorien for deg som er militært ansatt i Forsvaret og mottar lønn. I denne kategorien har du full tilgang til alle våre tillitsvalgte i arbeidsrelaterte saker og lønnsforhandlinger, tilgang til alle forsikringer og medlemsfordeler. Offisersbladet sendes hjem i posten til deg 6 ganger i året. Kan lastes ned digitalt her eller via app: Offisersbladet

Du trekkes 0,95% av grunnlønn i kontingent, fra 140 - 425 kr per måned. Dette trekkes direkte over lønn fra Forsvarets Personellservice. 

Med mindre du reserverer deg får du BFO Innbo, BFO Reise og BFO-pakken fra tidspunktet innmeldingen blir godkjent av oss.

Vi anbefaler deg å kjøpe BFO-pakken når du melder deg inn. Da slipper du å sende inn helseerklæring.

BFO-pakken er en sammensatt pakke bestående av 8 unike elementer. Forsikringene forhandles hvert år slik at vi kan tilby medlemmene våre den beste prisen og gode villkår. BFO-pakken består av forsikringer fra flere ulike selskap. Les mer om våre forsikringer her, eller kontakt vårt eget forsikringskontor BFO Forsikring på tlf. 23 10 02 20 og tast 1.

Avslutter du arbeidsforholdet til Forsvaret kan du velge å bli stående som fordelsmedlem hos oss, og beholder svært gunstige forsikringer og medlemsfordeler.

Elev, Kadett og 1. års lærling

Kategorien for deg som er elev, kadett eller 1. års lærling og ikke mottar lønn. I denne kategorien har du full tilgang til alle våre tillitsvalgte i arbeidsrelaterte saker og lønnsforhandlinger, tilgang til alle forsikringer og medlemsfordeler. Offisersbladet sendes hjem i posten til deg 6 ganger i året. Kan lastes ned digitalt her eller via app: Offisersbladet

For deg som har startet utdanning på ny ordning uten lønn, kadett 1G, er medlemskapet GRATIS. (Kadetter som mottar lønn gammel ordning betaler 100,-/mnd)

Du får elevforsikring, kadettforsikring eller lærlingforsikring som inneholder BFO Innbo, BFO Reise, helseforsikring, ulykkesforsikring, TS-forsikring og advokatbistand helt gratis. 

Du har anledning til å kjøpe BFO-pakken til medlemspris, med mindre du reserverer deg. Vi anbefaler deg å kjøpe BFO-pakken når du melder deg inn. Da slipper du å sende inn helseerklæring.

BFO-pakken er en sammensatt pakke bestående av 8 unike elementer. Forsikringene forhandles hvert år slik at vi kan tilby medlemmene våre den beste prisen og gode villkår. BFO-pakken består av forsikringer fra flere ulike selskap. Les mer om våre forsikringer, eller kontakt vårt eget forsikringskontor BFO Forsikring på tlf. 23 10 02 20 og tast 1. 

Du får BFO-rabatt hos If og YS-rabatt hos Gjensidige for andre private forsikringer (Bil, MC, Hus, campingvogn etc.) 

Når du er ferdig som elev eller kadett blir du automatisk overført til tjenestegjørende medlem.

2. års lærlinger får forsikringspakken #under28 gratis, mens elever/kadetter som skal ut i tjeneste og blir overført til forsikringspakken #under28 og betaler kun 180kr/mnd for denne ut året de fyller 28 år. 

2. års lærling

Kategorien for deg som er 2. års lærling. I denne kategorien har du full tilgang til alle våre tillitsvalgte i arbeidsrelaterte saker og lønnsforhandlinger, tilgang til alle forsikringer og medlemsfordeler. Offisersbladet sendes hjem i posten til deg 6 ganger i året. Kan lastes ned digitalt her eller via app: Offisersbladet

2. års lærlinger trekkes 0,95% av grunnlønn i kontingent. Dette trekkes direkte over lønn fra Forsvarets Personellservice.

Du får gratis forsikringspakke som består av BFO innbo, BFO Reise, helseforsikring og ulykkesforsikring. 

Du har anledning til å kjøpe BFO-pakken til medlemspris, med mindre du reserverer deg. Vi anbefaler deg å kjøpe BFO-pakken når du melder deg inn. Da slipper du å sende inn helseerklæring.

BFO-pakken er en sammensatt pakke bestående av 8 unike elementer. Forsikringene forhandles hvert år slik at vi kan tilby medlemmene våre den beste prisen og gode villkår. BFO-pakken består av forsikringer fra flere ulike selskap. Les mer om våre forsikringer, eller kontakt vårt eget forsikringskontor BFO Forsikring på tlf. 23 10 02 20 og tast 1. 

Du får BFO-rabatt hos If og YS-rabatt hos Gjensidige for andre private forsikringer (Bil, MC, Hus, campingvogn etc.) 

Når du er ferdig med din lærlingperiode i Forsvaret overføres du til tjenestegjørende medlem dersom du fortsetter å arbeide i Forsvaret. Dersom du ikke skal fortsette i Forsvaret, kan vi tilby deg fordelsmedlemsskap. 

HV-innsats

Kategorien for deg som tjenestegjør i Heimevernets Innsatsstyrker. I denne kategorien har du full tilgang til tillitsvalgte i kontraktsrelaterte saker og tilgang til alle forsikringer og medlemsfordeler. Offisersbladet sendes hjem i posten til deg 6 ganger i året. Kan lastes ned digitalt her eller via app: Offisersbladet.

Vi kan ikke representere deg i personalsaker i din sivile jobb eller forhandle lønn for deg opp mot sivil arbeidsgiver. Derfor tilbyr vi medlemskap til redusert kontingent.

Medlemskap koster 900 kr/år.

Med mindre du reserverer deg får du BFO Innbo, BFO Reise og BFO-pakken fra tidspunktet innmeldingen blir godkjent av oss. Vi anbefaler deg å kjøpe BFO-pakken når du melder deg inn. Da slipper du å sende inn helseerklæring.

BFO-pakken er en sammensatt pakke bestående av 8 unike elementer. Forsikringene forhandles hvert år slik at vi kan tilby medlemmene våre den beste prisen og gode villkår. BFO-pakken består av forsikringer fra flere ulike selskap. Les mer om våre forsikringer, eller kontakt vårt eget forsikringskontor BFO Forsikring på tlf. 23 10 02 20 og tast 1.

Fordelsmedlem

Selv om du avslutter ditt arbeidsforhold med Forsvaret, betyr det ikke at du trenger å avslutte ditt medlemskap hos BFO. I denne kategorien har du tilgang til alle våre forsikringer, medlemsavtaler og tilgang til tillitsvalgte i saker som angår tilsettingsforholdet ditt i Forsvaret. Offisersbladet sendes hjem i posten til deg 6 ganger i året. Kan lastes ned digitalt her eller via app: Offisersbladet

Medlemskap koster 900 kr/år.

NB! Fordelsmedlemskap er gratis ut det året du skifter kategori fra tjenestegjørende til Fordelsmedlem.

Du kan også bli fordelsmedlem dersom du har permisjon fra Forsvaret.

Ved innmelding direkte som fordelsmedlem må du levere helseerklæring til forsikringsselskapet for å få godkjent BFO-pakken