BLI MEDLEM

Du forsvarer landet - Vi forsvarer deg!

Bli medlem


Hvorfor bør jeg være organisert?

Staten er en mektig motstander hvis du som enkeltmenneske skulle havne i konflikt på din arbeidsplass. Da vil BFO kunne stille opp for deg, representere deg og tale din sak med faglig tyngde og nødvendige ressurser i ryggen. Om nødvendig - hele veien til Høyesterett. Vår erfaring er heldigvis at våre dyktige tillitsvalgte klarer å løse de fleste saker uten å måtte gå innom rettsapparatet.

Militære tjenestemenn og kvinner har ikke streikerett, hvilket gjør behovet for å stå sammen enda sterkere. Ca 95% av befal og offiserer velger å organisere seg i en militær fagforening, det gjør oss glad. 

Når vi forhandler lønn forhandler vi på vegne av alle. Lønnsmassen tilhører partene i arbeidslivet og vi tar vår del av ansvaret for solidariteten og en rettferdig fordeling. 

Et medlemskap hos BFO gir deg også en rekke fordeler i privatlivet, spesielt innenfor forsikringer. Vi har dekninger og priser som ellers er umulig å oppdrive som privatperson. Forsikringene gjennom BFO har både krigsrisiko- og ekstremsportdekning. BFO innbo har også dekning for innboet ditt hvis du blir beordret til utenlandstjeneste. Dette er noen eksempler som illustrerer at vi forhandler forsikringer som er tilpasset et arbeid i Forsvaret. 

Våre tillitsvalgte står sammen med deg. Du skal vite at du kan lene deg på oss hvis du skulle møte spørsmål, problemstillinger eller utfordringer der du som enkeltperson føler deg liten. Noen ganger er det kanskje et kjapt spørsmål om lønn, arbeidstid, utdanning eller familie. Andre ganger kan det det stå om din fremtid i Forsvaret.

"En av de mange faktorene for at jeg er tilbake der jeg er idag etter en yrkesskade og har landet på beina, er nettopp BFO sin åpne dør og kompetente personell."
Thomas Nysted

Dette sier medlemmene våre

"Ikke bare dekket BFO alle utgifter til rettsakene, men flere av de tillitsvalgte stilte personlig opp for meg i en veldig vanskelig tid."
Espen Stiberg

Hvorfor velge BFO?

  1. Har lavest kontingent av organisasjonene. Tjenestegjørende betaler 0,95% av pensjonsgivende inntekt. Betydning for deg: Du som medlem får mest igjen for pengene.
  2. Tilbyr et bredt spekter av frivillige forsikringer blant markedets beste. BFO - Pakken er unik med 8 elementer. Gjelder hele døgnet, overalt, inkl. krigsrisiko og ekstremsportdekning. Gir mer enn 2 millioner i utbetaling enn hos våre konkurrenter. Betydning for deg: Fullforsikret til lavest mulig pris.
  3. BFO er med i en partipolitisk uavhengig organisasjon, YS. Vi samarbeider med alle partier, når det tjener vår sak. Betydning for deg: Ingen økonomisk støtte til politiske partier eller kjøp av journalistikk.
  4. Har ca. 50 lokalforeninger i inn- og utland fordelt på 5 regioner. Betydning for deg: Dine interesser blir ivaretatt uansett hvor du tjenestegjør.
  5. Ungdomsorganisasjoner for unge medlemmer, KAFO og BFO UNG. Kadettenes fellesorganisasjon (KAFO) har egne vedtekter og representanter i BFOs Hovedstyre. Betydning for deg: Dine interesser ivaretas gjennom hele karrieren.
  6. BFO sitt medlemsblad Offisersbladet utgis i egen regi 6-7 ganger i året. Bladet har høy faglig standard. Betydning for deg: Du holdes orientert om viktige saker i forsvarssektoren av et anerkjent tidsskrift.
  7. Tilbyr gratis elev- og kadettforsikring. Betydning for deg: Du er godt ivaretatt under utdanning og kan bruke enda mer krefter på det som er viktigst for deg.
  8. BFO-Skolen tilbyr medlemmer og tillitsvalgte kurs av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Betydning for deg: Spesiallagde kurs for deg og dine behov.
  9. Tilbyr studiestøtte inntil 12 500 kroner i året. Betydning for deg: Utdanning skal lønne seg.
  10. Kontingenten kan trekkes av på skatten hvert år. I tillegg tilbyr vi en rekke gode råd til din økonomi og familiesituasjon sett opp mot arbeid i Staten. Betydning for deg: Mer til overs.

Medlemskategorier

Spørsmål og svar