BLI MEDLEM

Som medlem i BFO garanterer vi deg trygghet gjennom hele karrieren, de beste personlige forsikringer og mange gode medlemsavtaler du kan nyte godt av.

Bli medlem


Hvorfor velge BFO?

10 gode grunner til å være medlem i BFO:

NB! Dette er originalen. Har du sett noe som ligner? Vel, det er bare en kopi.
  1. Har lavest kontingent! Tjenestegjørende betaler 0,95% av pensjonsgivende inntekt. Betydning for deg: Du får mest igjen for pengene.
  2. Tilbyr er bredt spekter av frivillige forsikringer, som er blant markedets beste. BFO-pakken en unik med 8 eksklusive elementer. Gjelder hele døgnet, overalt, inklusive krigsrisiko og ekstremsport. Gir mer enn 2 millioner mer i utbetaling enn hos våre konkurrenter. Betydning for deg: Fullforsikret til lavest mulig pris
  3. Er med i en partipolitisk uavhengig organisasjon, YS. Vi samarbeider med alle partier, når det tjener vår sak. Betydning for deg: Ingen økonomisk støtte til politiske partier eller kjøp av journalistikk.
  4. Har ca 50 lokalforeninger i inn- og utland fordelt på 5 regioner. Betydning for deg: Dine interesser ivaretas uansett hvor du tjenestegjør.
  5. Har egne ungdomsorganisasjoner for elever og kadetter i BESO og KAFO. Disse har egne vedtekter og egne representanter i BFOs Hovedstyre. Betydning for deg: Dine interesser ivaretas gjennom hele karrieren.
  6. BFOs medlemsblad, Offisersbladet, utgis i egen regi 6-7 ganger i året. Bladet har en meget høy faglig standard. Betydning for deg: Du holdes orientert om viktige saker i forsvarssektoren av et anerkjent tidsskrift.
  7. Gir gratis forsikring til våre befalselever og krigsskolekadetter. Betydning for deg: Du er godt ivaretatt under utdanning og kan bruke enda mer krefter på det som er viktigst for deg.
  8. BFO-skolen tilbyr medlemmer og tillitsvalgte ulike kurs av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Betydning for deg: Spesiallagde kurs for deg og dine behov.
  9. Tilbyr studiestøtte inntil 12 500 kroner i året. Alle kan få. Betydning for deg: Utdanning skal lønne seg. 
  10. Kontingenten kan trekkes av på skatten hvert år. I tillegg tilbyr vi en rekke gode råd til din økonomi og familiesituasjon sett opp mot arbeid i Staten. Betydning for deg: Bedre privatøkonomi. 

Hvorfor organisere seg?

Staten er en mektig motstander hvis du som enkeltmenneske skulle havne i konflikt på din arbeidsplass. Da vil BFO kunne stille opp for deg, representere deg og tale din sak med faglig tyngde og nødvendige ressurser i ryggen. Om nødvendig - hele veien til Høyesterett. Vår erfaring er heldig vis at våre dyktige tillitsvalgte klarer å løse de fleste saker uten å måtte gå innom rettsapparatet.

Militære tjenestemenn og kvinner har ikke streikerett, hvilket gjør behovet for å stå sammen enda sterkere. Ca 95% av befal og offiserer velger å organisere seg i en militær fagforening.

Når vi forhandler lønn forhandler vi på vegne av alle. Lønnsmassen tilhører partene i arbeidslivet og vi tar vår del av ansvaret for solidariteten og en rettferdig fordeling. 

Et medlemskap hos oss gir deg også en rekke fordeler i privatlivet, spesielt innenfor forsikringer. Vi har dekninger og priser som ellers er umulig å oppdrive som privatperson. Ta en telefon til forsikringsselskapet ditt og hør om du kan få krigsrisikodekning på dine poliser. Ikke det, nei? Enn dekning for innboet ditt når du blir beordret til tjeneste i utlandet. Ikke det heller, nei? Det får du hos oss. 

Våre tillitsvalgte står sammen med deg. Du skal vite at du kan lene deg på oss hvis du skulle møte spørsmål, problemstillinger eller utfordringer der du som enkeltperson føler deg liten. Noen ganger er det kanskje et kjapt spørsmål om lønn, arbeidstid, utdanning eller familie. Andre ganger kan det det stå om din fremtid i Forsvaret.

 

Bli medlem idag!

 

Trykk på "Bli medlem" øverst på denne siden for å melde deg inn digitalt, eller print ut innmeldingsblanketten du finner under "relaterte dokumenter" og send inn til oss. 

Våre medlemskap og forsikringer

Bli medlem

Spørsmål og svar

"En av de mange faktorene for at jeg er tilbake der jeg er idag etter en yrkesskade og har landet på beina, er nettopp BFO sin åpne dør og kompetente personell."
Thomas Nysted

Dette sier medlemmene våre

"Ikke bare dekket BFO alle utgifter til rettsakene, men flere av de tillitsvalgte stilte personlig opp for meg i en veldig vanskelig tid."
Espen Stiberg