Koronavirus (Covid-19)

Relevant informasjon til medlemmer

Siste nytt fra reiseforsikringen Informasjon fra Forsvaret


BFO hjelper deg

I Befalets Fellesorganisasjon tar vi offentlige helseråd på største alvor, og vi har derfor flyttet flest mulig av våre medarbeidere og funksjoner til en hjemmekontorløsning. Vi vil fremdeles være tilgjengelig for våre medlemmer på telefon og mail. Har du spørsmål knyttet til dine rettigheter i forbindelse med koronaviruset og arbeidssituasjon kan du kontakte BFO sin kontaktperson Grethe Bergersen. Har du spørsmål vedrørende forsikring kan du kontakte BFO Forsikring. Kontakinformasjon finner du under. 

Vi følger nøye med på utviklingen på Forsvaret og Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Vi vil sørge for å videreformidle nødvendig informasjon vedrørende dine rettigheter i forbindelse med Koronaviruset og arbeidssituasjonen din.

Ta vare på hverandre i en krevende tid.

Informasjon for våre medlemmer

Boliglånsrente fra 1,69%

Vår medlemsbank Nordea Direct (tidl. Gjensidige bank) har hatt flere rentekutt de siste ukene. Nå får du boliglånsrente fra 1,69%. De nye rentene gjelder allerede fra i dag for nye kunder, og fra neste uke for eksisterende kunder. Les mer

Regjeringen fastsatte i dag en midlertidig forskrift hjemlet i Koronaloven § 2

Regjeringen fastsatte i dag en midlertidig forskrift som skal bidra til å sikre at Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon opprettholdes gjennom koronaepidemien. Les mer. 

Langtidsplanen legges frem etter påske

«I slutten av mars», var beskjeden fra forsvarsministeren i februar. Nå er fremleggelsen av langtidsplanen utsatt. Les mer

Koronavirus - Hva gjelder i min situasjon?

Nav har laget en koronaveiviser for ulike situasjoner man kan havne i som en konsekvens av Koronaviruset. Les mer

Nye regler ifm. fravær fra arbeid grunnet egen og barns sykdom

Du kan blant annet ha egenmelding i 16 dager før du trenger sykemelding. Se de nye reglene her.  

Forsvarssjefen om Koronasituasjonen

Forsvarets drift vil gå tilnærmet som normalt, og Forsvarssjefen har tre prioriteringer for Forsvarets virksomhet fremover:

  • Forsvaret må kunne løse våre operative oppdrag. Ikke bare i dag, men i morgen, neste uke, neste måned og til neste år.
  • Forsvaret må bidra som gode samfunnsborgere på lik linje med alle andre, gjøre det vi kan for å redusere sannsynligheten for at smitten spres ytterligere.
  • Forsvaret må være forberedt på å støtte ulike deler av samfunnet, enten det er med transport, vakt og sikring, eller at det er helsevesenet på ulike områder som trenger vår støtte. Les mer.

Koronaviruset – hva betyr dette for deg som jobber i Forsvaret? 

Her følger oppdatert informasjon (17.03) til alle ansatte i Forsvaret om nye tiltak og oppfordringer som følge av koronaviruset. Les mer

Gjeldende regler for hjemmekarantene og isolasjon

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme. Les mer om karantene- og isolasjonsregler her

Informasjon om koronaviruset og Statens Pensjonskasse

Gjelder yrkesskadeforsikringen ved hjemmekontor? Går utbetaling av pensjon som normalt? Les mer

Avtale om utvidede rammer for arbeidstid i staten

YS Stat har inngått avtale med partene om å utvide rammene for arbeidstid, hviletid, normalarbeidsdagen og overtid for de samfunnskritiske virksomhetene i staten i forbindelse med koronakrisen. Dette dokumentet må leses i lys av eksisterende avtaler i Forsvaret om arbeidstid, ATF. Dokumentet i sin helhet er vedlagt nederst på siden. 

Spørsmål & svar

Forsikringsrelatert informasjon

Kontaktpersoner

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1