Koronavirus (Covid-19)

Relevant informasjon til medlemmer

Siste nytt fra reiseforsikringen Informasjon fra Forsvaret


BFO hjelper deg

I Befalets Fellesorganisasjon tar vi offentlige helseråd på største alvor, og vi har derfor flyttet flest mulig av våre medarbeidere og funksjoner til en hjemmekontorløsning. Vi vil fremdeles være tilgjengelig for våre medlemmer på telefon og mail. Har du spørsmål knyttet til dine rettigheter i forbindelse med koronaviruset og arbeidssituasjon kan du kontakte BFO sin kontaktperson Grethe Bergersen. Har du spørsmål vedrørende forsikring kan du kontakte BFO Forsikring. Kontakinformasjon finner du under. 

Vi følger nøye med på utviklingen på Forsvaret og Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Vi vil sørge for å videreformidle nødvendig informasjon vedrørende dine rettigheter i forbindelse med Koronaviruset og arbeidssituasjonen din.

Ta vare på hverandre i en krevende tid.

Informasjon for våre medlemmer

Regjeringen fastsatte i dag en midlertidig forskrift hjemlet i Koronaloven § 2

 • Regjeringen fastsatte i dag en midlertidig forskrift som skal bidra til å sikre at Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon opprettholdes gjennom koronaepidemien. Les mer. (Oppdatert 27.03)

Langtidsplanen legges frem etter påske

 • «I slutten av mars», var beskjeden fra forsvarsministeren i februar. Nå er fremleggelsen av langtidsplanen utsatt. Les mer. (Oppdatert 27.03)

Koronavirus - Hva gjelder i min situasjon?

 • Nav har laget en koronaveiviser for ulike situasjoner man kan havne i som en konsekvens av Koronaviruset. Les mer

Nye regler ifm. fravær fra arbeid grunnet egen og barns sykdom

Forsvarssjefen om Koronasituasjonen

 • Forsvarets drift vil gå tilnærmet som normalt, og Forsvarssjefen har tre prioriteringer for Forsvarets virksomhet fremover:
 1. Forsvaret må kunne løse våre operative oppdrag. Ikke bare i dag, men i morgen, neste uke, neste måned og til neste år.
 2. Forsvaret må bidra som gode samfunnsborgere på lik linje med alle andre, gjøre det vi kan for å redusere sannsynligheten for at smitten spres ytterligere.
 3. Forsvaret må være forberedt på å støtte ulike deler av samfunnet, enten det er med transport, vakt og sikring, eller at det er helsevesenet på ulike områder som trenger vår støtte. Les mer.

(Oppdatert 20.03)

Koronaviruset – hva betyr dette for deg som jobber i Forsvaret? (Info fra Forsvarets nettside)

 • Her følger oppdatert informasjon (17.03) til alle ansatte i Forsvaret om nye tiltak og oppfordringer som følge av koronaviruset. Les mer

(Oppdatert 17. mars)

SATS gir deg tilgang til online trening

 • SATS har stengt sine fysiske sentre, men gir alle BFO-medlemmer tilgang til å delta på online treningstimer mm. Les mer.

(Oppdatert 18. mars) 

Gjeldende regler for hjemmekarantene og isolasjon

Har koronakrisen gitt deg økonomiske utfordringer?

 • Vår medlemsbank Nordea Direct (tidl. Gjensidige bank) har satt ned renten med 0.5 prosentpoeng gir deg mulighet til å søke om avdragsfrihet på lånet. Les mer.

(Oppdatert 17. mars)

Informasjon om koronaviruset og Statens Pensjonskasse

 • Gjelder yrkesskadeforsikringen ved hjemmekontor? Går utbetaling av pensjon som normalt? Les mer. (Oppdatert 17. mars)

Avtale om utvidede rammer for arbeidstid i staten

 • YS Stat har inngått avtale med partene om å utvide rammene for arbeidstid, hviletid, normalarbeidsdagen og overtid for de samfunnskritiske virksomhetene i staten i forbindelse med koronakrisen. Dette dokumentet må leses i lys av eksisterende avtaler i Forsvaret om arbeidstid, ATF. Dokumentet i sin helhet er vedlagt nederst på siden. 

(Oppdatert 16. mars)

Har du hjemmekontor?

 • Cyberforsvaret er bekymret for at aktører vil prøve å utnytte hjemmekontor-situasjonen. Les mer om saken på Forsvarets Forum.

(Oppdatert 16. mars)

Har du barn? (Info fra Forsvarets nettside)

 • Forsvaret er av Justis- og beredskapsdepartementet definert som 1 av 15 samfunnskritiske funksjoner som det er nødvendig å opprettholde.Dette innebærer at Forsvarets personell kan benytte seg av unntaksordninger som til enhver tid gis av nasjonale myndigheter. Ett av disse unntakene er blant annet rett til barnepass gjennom tilrettelegging av barnehage- og skoleopphold der foreldre er ansatt i samfunnskritiske stillinger i Forsvaret. Les mer.

(Oppdatert 17. mars)

Gjeldende informasjon fra BFO Reise gjennom Europeiske Reiseforsikring

Meld fra til nærmeste leder dersom du er smittet av koronaviruset (Info fra Forsvarets nettside)

 • ​Forsvaret er avhengige av dokumentasjon av laboratoriebekreftede koronasmittede (Covid-19) i Forsvarets journalsystem. Les mer

(Oppdatert 16. mars)

Spørsmål & svar

Forsikringsrelatert informasjon

Kontaktpersoner

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1