Covid-19

Relevant informasjon til medlemmer

Europeiske Reiseforsikring Informasjon fra Forsvaret


BFO hjelper deg

I Befalets Fellesorganisasjon tar vi offentlige helseråd på største alvor, og vi har derfor flyttet flest mulig av våre medarbeidere og funksjoner til en hjemmekontorløsning. Vi vil fremdeles være tilgjengelig for våre medlemmer på telefon og mail. Har du spørsmål knyttet til dine rettigheter i forbindelse med koronaviruset og arbeidssituasjon kan du kontakte BFO sin kontaktperson Grethe Bergersen. Har du spørsmål vedrørende forsikring kan du kontakte BFO Forsikring. Kontakinformasjon finner du under. 

Vi følger nøye med på utviklingen på Forsvaret og Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Vi vil sørge for å videreformidle nødvendig informasjon vedrørende dine rettigheter i forbindelse med Koronaviruset og arbeidssituasjonen din.

Ta vare på hverandre i en krevende tid.

Informasjon for våre medlemmer

(Informasjonen er ikke oppdatert siden mai 2020)

Lav boliglånsrente som følge av Covid-19

Vår medlemsbank Nordea Direct (tidl. Gjensidige bank) har hatt flere rentekutt de siste ukene. Renten endrer seg stadig, så vi anbefaler på gå inn på Nordea Direct å sjekke siste renteendring. Les mer

Covid-19 - Hva gjelder i min situasjon?

Nav har laget en koronaveiviser for ulike situasjoner man kan havne i som en konsekvens av Covid-19. Les mer

Forsvarssjefen om Koronasituasjonen

Forsvarets drift vil gå tilnærmet som normalt, og Forsvarssjefen har tre prioriteringer for Forsvarets virksomhet fremover:

  • Forsvaret må kunne løse våre operative oppdrag. Ikke bare i dag, men i morgen, neste uke, neste måned og til neste år.
  • Forsvaret må bidra som gode samfunnsborgere på lik linje med alle andre, gjøre det vi kan for å redusere sannsynligheten for at smitten spres ytterligere.
  • Forsvaret må være forberedt på å støtte ulike deler av samfunnet, enten det er med transport, vakt og sikring, eller at det er helsevesenet på ulike områder som trenger vår støtte. Les mer.

Koronaviruset – hva betyr dette for deg som jobber i Forsvaret? 

Her følger informasjon til alle ansatte i Forsvaret om nye tiltak og oppfordringer som følge av Covid-19. Les mer

Informasjon om Covid-19 og Statens Pensjonskasse

Gjelder yrkesskadeforsikringen ved hjemmekontor? Går utbetaling av pensjon som normalt? Les mer

Avtale om utvidede rammer for arbeidstid i staten

YS Stat har inngått avtale med partene om å utvide rammene for arbeidstid, hviletid, normalarbeidsdagen og overtid for de samfunnskritiske virksomhetene i staten i forbindelse med koronakrisen. Dette dokumentet må leses i lys av eksisterende avtaler i Forsvaret om arbeidstid, ATF. Dokumentet i sin helhet er vedlagt nederst på siden. 

Spørsmål & svar

Kontaktpersoner

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1