Kontakt oss

Her finner du kontaktopplysninger til alle våre ansatteBFO HovedtillitsvalgtePresse / Media

BFO Ledelse

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653

Administrasjon

Mona Rudberg
Seniorkonsulent medlemsregister
924 28 698
Mona Rudberg
Seniorkonsulent medlemsregister
924 28 698
Kyrre Felde
IT-drift og arkivansvarlig
970 99 880
Kyrre Felde
IT-drift og arkivansvarlig
970 99 880
Mona Audne
Økonomileder
957 50 165
Mona Audne
Økonomileder
957 50 165

Kommunikasjonsavdelingen

Einar Holst Clausen
Redaktør Offisersbladet
928 14 251
Einar Holst Clausen
Redaktør Offisersbladet
928 14 251
Dorte Ødegård
Markedsansvarlig
984 88 211
Dorte Ødegård
Markedsansvarlig
984 88 211
Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855
Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855
Kerstin Ramsjø
Heltidstillitsvalgt SØR
456 38 647
Kerstin Ramsjø
Heltidstillitsvalgt SØR
456 38 647
Tore Kristoffer Halvorsen
Heltidstillitsvalgt NORD
489 43 315
Tore Kristoffer Halvorsen
Heltidstillitsvalgt NORD
489 43 315
Per Ivar Haugen
Heltidstillitsvalgt SØR
93459898
Per Ivar Haugen
Heltidstillitsvalgt SØR
93459898
John Anders Bakke
Rekrutteringsmedarbeider
45010814
John Anders Bakke
Rekrutteringsmedarbeider
45010814

Forhandlingsutvalget

Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648
Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907

Frikjøpte tillitsvalgte

Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744
Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744
Håvard Støle
HTV HV (Elverum)
974 11 301
Håvard Støle
HTV HV (Elverum)
974 11 301
John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550
John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550
Tor Erik Eide
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
922 10 930
Tor Erik Eide
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
922 10 930
Hans Petter Myrseth
Hovedtillitsvalgt FOH (Reitan)
909 98 298
Hans Petter Myrseth
Hovedtillitsvalgt FOH (Reitan)
909 98 298
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595
Tony Johansen
ATV Brigade Nord (Setermoen)
91790592
Tony Johansen
ATV Brigade Nord (Setermoen)
91790592
Johnny Knutsen
Vara HTV Luftforsvaret
48167476
Johnny Knutsen
Vara HTV Luftforsvaret
48167476