Kontakt oss

Kontaktopplysninger til alle våre ansatteBFO HovedtillitsvalgtePresse / Media

Sentralbord og BFO Forsikring

Sentralbord
Sentralbord
23 10 02 20
Sentralbord
Sentralbord
23 10 02 20
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
231 00 220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
231 00 220, tast 1

BFO Ledelse

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Stein Grongstad
Sekretariatsleder
99326146
Stein Grongstad
Sekretariatsleder
99326146

Administrasjon

Kyrre Felde
IT-drift og arkivansvarlig
970 99 880
Kyrre Felde
IT-drift og arkivansvarlig
970 99 880
Mona Rudberg
Seniorkonsulent medlemsregister
924 28 698
Mona Rudberg
Seniorkonsulent medlemsregister
924 28 698
Mona Audne
Økonomileder
957 50 165
Mona Audne
Økonomileder
957 50 165

Kommunikasjonsavdelingen

Einar Holst Clausen
Redaktør Offisersbladet
928 14 251
Einar Holst Clausen
Redaktør Offisersbladet
928 14 251
Dorte Ødegård
Markedsansvarlig
984 88 211
Dorte Ødegård
Markedsansvarlig
984 88 211
Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855
Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855
Kerstin Ramsjø
Heltidstillitsvalgt SØR
456 38 647
Kerstin Ramsjø
Heltidstillitsvalgt SØR
456 38 647
Tore Kristoffer Halvorsen
Heltidstillitsvalgt NORD
489 43 315
Tore Kristoffer Halvorsen
Heltidstillitsvalgt NORD
489 43 315
John Anders Bakke
Rekrutteringsmedarbeider
45010814
John Anders Bakke
Rekrutteringsmedarbeider
45010814

Forhandlingsutvalget

Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Tor Erik Eide
Forhandlingsleder Medbestemmelse/Tariff
922 10 930
Tor Erik Eide
Forhandlingsleder Medbestemmelse/Tariff
922 10 930
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Dag Stutlien
Forhandlingsleder Medbestemmelse
93067475
Dag Stutlien
Forhandlingsleder Medbestemmelse
93067475

Frikjøpte tillitsvalgte

Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Per Ivar Haugen
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
93459898
Per Ivar Haugen
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
93459898
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595
Inge Øyen
Hovedtillitsvalgt Heimevernet
992 22 781
Inge Øyen
Hovedtillitsvalgt Heimevernet
992 22 781
Hans Petter Myrseth
Hovedtillitsvalgt FOH (Reitan)
909 98 298
Hans Petter Myrseth
Hovedtillitsvalgt FOH (Reitan)
909 98 298
Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744
Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744
Tony Johansen
ATV Brigade Nord (Setermoen)
91790592
Tony Johansen
ATV Brigade Nord (Setermoen)
91790592
John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550
John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550
Johnny Knutsen
Vara HTV Luftforsvaret
48167476
Johnny Knutsen
Vara HTV Luftforsvaret
48167476