Kadetter

Det beste vi kan tilby av oppfølging, forsikringer og fordeler.

KadettforsikringMedlemsfordelerBli medlem


Spørsmål og svar

To gode grunner til å velge BFO

 

  • Vi er partipolitisk uavhengig. Det betyr at vi har mulighet til likeverdig påvirkning av alle partier og samfunnsaktører - og skiller oss dermed fra andre militære fagforeninger.
  • Vi gir deg trygghet i skolehverdagen gjennom å ivareta dine faglige, økonomiske og sosiale behov.

Kontakt Krigsskolen

Daniel Holgersen (KS)
Nestleder
41632669
Daniel Holgersen (KS)
Nestleder
41632669
Birk Raade (KS)
Styremedlem
95771088
Birk Raade (KS)
Styremedlem
95771088
Jørgen Bø Kallestad (KS)
KAFO nestleder
970 08 282
Jørgen Bø Kallestad (KS)
KAFO nestleder
970 08 282
Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744
Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744

Kontakt Sjøkrigsskolen

Eirik Østby (SKSK)
Leder KAFO
48244377
Eirik Østby (SKSK)
Leder KAFO
48244377
Carl Herman Corneliussen (SKSK)
Styremedlem
90506154
Carl Herman Corneliussen (SKSK)
Styremedlem
90506154
Herman karstensen (SKSK)
Styremedlem
94787479
Herman karstensen (SKSK)
Styremedlem
94787479
John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550
John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550

Kontakt Luftkrigsskolen

Stian Landstad (LKSK)
Lokalforeningsleder
98063426
Stian Landstad (LKSK)
Lokalforeningsleder
98063426
Silje Dalhaug (LKSK)
Styremedlem
99322493
Silje Dalhaug (LKSK)
Styremedlem
99322493
Nicolai Myrbakk (LKSK)
Styremedlem
90216406
Nicolai Myrbakk (LKSK)
Styremedlem
90216406

Kontakt Cyberingeniørskolen

Tova Maalen (CIS)
Leder KAFO
41106838
Tova Maalen (CIS)
Leder KAFO
41106838
Eddie Røsnes (CIS)
Styremedlem
97075794
Eddie Røsnes (CIS)
Styremedlem
97075794
Thomas Nomme (CIS)
Styremedlem
90549800
Thomas Nomme (CIS)
Styremedlem
90549800