Hvorfor bli medlem i BFO

Du forsvarer landet - Vi forsvarer deg!

Bli medlem


Hvorfor velge BFO?

1. Har lavest kontingent av organisasjonene. Tjenestegjørende betaler 0,95% av pensjonsgivende inntekt.

Betydning for deg: Kontingenten kan trekkes av på skatten hvert år og du får mer til overs.

2. Blant markedets beste forsikringer. BFO-pakken er unik med 8 elementer tilpasset en militær arbeidshverdag.

Betydning for deg: Fullforsikret til lavest mulig pris.

3. Gratis elev, lærling- og kadettforsikring.

Betydning for deg: Du blir godt ivaretatt under utdanning.

4. BFO Forsikringskontor består av dyktige og uavhengige rådgivere som er spesialisert på BFO sine forsikringer.

Betydning for deg: Tilgang på de forsikringer som er tilpasset din livssituasjon.

5. Ungdomsorganisasjoner for unge medlemmer.

Betydning for deg: Mulighet til å påvirke.

6. Lokalforeninger i inn- og utland fordelt på 5 regioner.

Betydning for deg: Dine interesser blir ivaretatt uansett hvor du tjenestegjør.

7. Medlemsbladet Offisersbladet utgis i egen regi 6 ganger i året.

Betydning for deg: Du holdes orientert om viktige saker i forsvarssektoren av et anerkjent tidsskrift.

8. Vår hovedorganisasjon YS er partipolitisk uavhengig. Vi samarbeider med alle partier, når det tjener vår sak.

Betydning for deg: Ingen økonomisk støtte til politiske partier.

9. BFO-Skolen tilbyr spesiallagde kurs.

Betydning for deg: Mulighet til faglig påfyll.

10. BFO-Stipend med inntil 12 500,- pr. år.

Betydning for deg: Utdanning skal lønne seg.

Hvorfor være organisert?

Staten er en mektig motstander hvis du som enkeltmenneske skulle havne i konflikt på din arbeidsplass. Da vil BFO kunne stille opp for deg, representere deg og tale din sak med faglig tyngde og nødvendige ressurser i ryggen. Om nødvendig - hele veien til Høyesterett. Vår erfaring er heldigvis at våre dyktige tillitsvalgte klarer å løse de fleste saker uten å måtte gå innom rettsapparatet.

Militære tjenestemenn og kvinner har ikke streikerett, hvilket gjør behovet for å stå sammen enda sterkere. 

Når vi forhandler lønn forhandler vi på vegne av alle. Lønnsmassen tilhører partene i arbeidslivet og vi tar vår del av ansvaret for solidariteten og en rettferdig fordeling. 

Et medlemskap hos BFO gir deg også en rekke fordeler i privatlivet, spesielt innenfor forsikringer. Vi har dekninger og priser som ellers er umulig å oppdrive som privatperson. Forsikringene gjennom BFO har både krigsrisiko- og ekstremsportdekning. BFO innbo har også dekning for innboet ditt hvis du blir beordret til utenlandstjeneste. Dette er noen eksempler som illustrerer at vi forhandler forsikringer som er tilpasset et arbeid i Forsvaret. 

Våre tillitsvalgte står sammen med deg. Du skal vite at du kan lene deg på oss hvis du skulle møte spørsmål, problemstillinger eller utfordringer der du som enkeltperson føler deg liten. Noen ganger er det kanskje et kjapt spørsmål om lønn, arbeidstid, utdanning eller familie. Andre ganger kan det det stå om din fremtid i Forsvaret.

Hvilke saker løser BFO?

Foruten å gå i daglige drøftinger og forhandlinger på alle nivå i Forsvaret hjelper vi også hvert enkelt medlem hvis du skulle ha en sak du ønsker støtte til.

Skulle du havne i en situasjon der du opplever deg urettferdig behandlet eller du er usikker på dine rettigheter, vil det være naturlig å kontakte din nærmeste avdelingstillitsvalgte. Dette opplever vi daglig og utgjør ditt førstelinjeforsvar. 

Ved større personalsaker kobler vi gjerne inn hovedtilltisvalgte og/eller våre forhandlingsledere på din side i saken. Vi kan da representere deg opp mot arbeidsgiver og stå for pratingen og alt det juridiske rundt. 

Skulle saken eskalere kobler vi også inn juridisk bistand hvis vi ser at saken må løses gjennom rettsapparatet. BFO betaler alle utgifter som måtte være forbundet med saken, inkludert advokatbistand. 

Et av kursene i BFO-skolen er nettopp arbeidslivsjuss. Det gjør våre tillitsvalgte godt skolerte i forhold til å løse saker på lokalt nivå, ofte med godt resultat. 

Kontakt oss gjerne med dine spørsmål!

Hva koster medlemskap?

Du trekkes 0,95% av grunnlønn i kontingent, fra 140 - 470 kr per måned. ATF/andre tillegg regnes ikke inn. Dette trekkes direkte over lønn fra Forsvarets Personellservice. 

Eksempelvis vil en sersjant med lønnstrinn 30 (29 392,-) betale 279,- kr pr/mnd i kontingent. 

Hvilke forsikringer får jeg?

Tjenestegjørende medlemmer får ved innmelding automatisk våre tre hovedforsikringer, såfremt en ikke reserverer seg:

Prisen står på den enkelte forsikring.

Du kan når som helst reservere deg mot BFO sine forsikringer.

Vi anbefaler deg likevel å benytte våre forsikringsordninger da de har gode og konkurransedyktige priser, og har spesielle vilkår tilpasset et militært yrkesliv. Du vil ikke finne samme vilkår og dekninger som vi har fremforhandlet på vegne av medlemmene våre.

BFO-pakken:

Vi anbefaler deg å kjøpe BFO-pakken når du melder deg inn. Da slipper du å sende inn helseskjema. Hvis du kjøper BFO-pakken på et senere tidspunkt må du sende inn helseskjema.

BFO-pakken er en sammensatt pakke bestående av 8 unike elementer og er en fullverdig personforsikring. 

Forsikringene forhandles hvert år slik at vi kan tilby medlemmene våre den beste prisen og gode villkår. BFO-Pakken består derfor av forsikringer fra flere ulike selskap.

Les mer om våre forsikringer i forsikringsbrosjyren, eller kontakt vårt helt eget forsikringskontor BFO Forsikring. 

Er du er elev, kadett eller lærling?

Når du er under utdannelse så får du gratis forsikringer hos BFO:

 • BFO Innbo
 • BFO Reise
 • Ulykke
 • Taps- og skadeforsikring
 • Advokatbistand inntil 15 t pr. år

Les mer om de enkelte forsikringene her:

Vi anbefaler alle medlemmer BFO-pakken i tillegg til forsikringene over. 

Er du tjenestegjørende medlem under 29 år?

Da kan du få forsikringspakken BFO UNG til kun 200 kr/mnd. Forsikringpakken består av BFO Innbo, BFO Reise og ulykkesforsikring. Les mer om den her.

 

Hvilke rabatter får jeg?

BFO forhandler forsikringer hvert år og handler de som går best pris og villkår fra ulike forsikringsselskap.

BFO-pakken er et godt eksempel på en pakke som er satt sammen av 8 unike elementer fra forskjellige forsikringsselskap.

Dette gjør vi for at medlemmene skal få gode forsikringer både på pris og vilkår, samt forsikringer som er tilpasset en militær hverdag. 

Vi anbefaler deg å benytte forsikringene som BFO tilbyr:

 • BFO Reise
 • BFO Innbo
 • BFO-pakken
 • BFO Helse

I BFO-pakken er det mulig å tegne ektefelle-/samboerforsikring.

På forsikringer får du BFO-rabatt hos If og YS-rabatt hos Gjensidige for andre private forsikringer (Bil, MC, Hus, campingvogn etc.) 

Les mer om BFO sine forsikringer her.

Spar penger på dine medlemsfordeler

Som medlem i BFO kan du nyte godt av medlemsavtalene både i BFO og i hovedorganisasjonen vår, YS.

Vi ønsker å trekke frem noen medlemsfordeler her:

 • Vår medlemsbank Nordea Direct med en veldig gunstig boliglånsrente
 • SATS
 • Milrab
 • Arcteryx
 • Osprey
 • Therm-a-Rest
 • Visma-avtalen, med over 30 rabattavtaler
 • Norsk uniform
 • Fjellsport
 • Lars Monsen
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier (rabatt for hele familien)
 • Hertz
 • Forsikringsselskap If og Gjensidige
 • El-bilutstyr hos Intelligent Solutions

Les mer om dine medlemsfordeler her.

BFO Forsikring

Som medlem i BFO har du tilgang til vårt eget forsikringskontor, BFO Forsikring.

Våre forsikringsrådgivere har lang utdannelse innen fagfeltet, erfaring med ulike forsikringsselskap og et godt samarbeid med Forsvarets Personellservice.

BFO Forsikring er opptatt av å ta vare på deg som medlem og gi deg gode og ærlige råd, tilpasset dine behov og din livssituasjon. 

Fordeler med eget forsikringskontor

 • Rådgivere uavhengig av forsikringsselskap: Det betyr at de ikke er ute etter å selge deg unødvendige forsikringer, men ønsker å gi oppriktige råd.
 • Rådgiverne er spesialister på BFO sine forsikringer
 • Er du usikker på hvilke forsikringer du har?
  • Hvilke forsikringer trenger du?
  • Er du overforsikret?
  • Underforsikret?
  • Betaler for mye?
  • De vil aldri selge deg forsikringer du ikke trenger!

Hva kan BFO Forsikring hjelpe deg med? 

 • Svare på alt som gjelder BFO sine forsikringer, unntatt selve skadeoppgjøret (de kan mye om skader også).
 • Starte og stoppe forsikringer  
 • Gi deg uavhengige proffe råd ut fra lån, økonomi og familiesituasjon 
 • Ved skade er vi på din side  
 • Hjelp i klagesaker

Kontakt BFO Forsikring ved spørsmål om Forsikringer. 

Du forsvarer landet – Vi forsvarer og forsikrer deg! 

"En av de mange faktorene for at jeg er tilbake der jeg er idag etter en yrkesskade og har landet på beina, er nettopp BFO sin åpne dør og kompetente personell."
Thomas Nysted

Dette sier medlemmene våre

"Ikke bare dekket BFO alle utgifter til rettsakene, men flere av de tillitsvalgte stilte personlig opp for meg i en veldig vanskelig tid."
Espen Stiberg