Har du fått barn?

Regelverk og nyttig informasjon etter permisjonDette er en side som er nyttig både for deg som har fått barn, ammer og for arbeidsgiver. Siden inneholder relevant regelverk som gjelder når du skal tilbake i arbeid etter permisjon, hvis du ammer og generelt regelverk rundt syke barn, barnehagestart og planleggingsdager. 

Regelverk ifm. amming

Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven gir forbud mot diskriminering på bakgrunn av kjønn. Forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon i forbindelse med fødsel gjelder alle sider av et ansettelsesforhold, blant annet utlysning, innkallelse til intervju, ansettelse, lønnsplassering, forfremmelse, omplassering, kompetanseutvikling, opplæring, tildeling av arbeidsoppgaver, permittering, oppsigelse og avskjed. Se Likestillings- og diskrimineringsloven § 17.

I Likestillings- og diskrimineringsloven § 33 presiseres arbeidstakers rettigheter i arbeidsforholdet etter foreldrepermisjon.
Bestemmelsen lovfester retten til:
-    samme eller tilsvarende stilling
-    å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering
-    å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene

Ifølge Likestillings- og diskrimineringsloven § 33 har arbeidstakere som er, eller har vært i foreldrepermisjon etter Arbeidsmiljøloven § 12-5, har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling.

Rettigheter knyttet til barn

Tilrettelegging av arbeids- og familieliv

Å legge til rette for at ansatte kan kombinere arbeids- og familieliv kan være avgjørende for rekruttering, omdømme, produktivitet og for å redusere sykefravær. Siden Forsvaret er en arbeidsplass som skiller seg ut fra mange andre, kan det være en del problemstillinger/utfordringer som knytter seg til retur til arbeidslivet. Det kan være utfordringer i forhold til egen stilling med mye reising, eller at samboer/ektefelle sin arbeidssituasjon er av en slik art at han/hun er mye borte fra hjemmet.

Småbarnsperioden kan by på utfordringer som også kan få konsekvenser for arbeidssituasjonen. Det kan eksempelvis være søvnmangel, stress, tidsklemme, samlivsutfordringer, syke barn, henting og levering i barnehage og barnehageoppstart. Det kan være aktuelt å snakke med arbeidsgiveren din hvordan du kan kombinere jobb og familie på best mulig måte. 

Gravide, ammende og foreldres rettigheterEr du gravid?