Er du gravid?

Regelverk og nyttig informasjon underveis i svangerskapetDette er en side som er nyttig både for deg som er gravid i Forsvaret og for arbeidsgiver. Her finner du relevant regelverk som gjelder underveis i graviditeten. 

Rettigheter og plikter ifm. graviditet

Tilrettelegging i graviditeten

Ingen graviditet oppleves likt. Noen føler seg helt fin, mens andre kan være mer plaget av kvalme, tretthet, bekkenproblematikk og kroppen blir etterhvert ganske tung. Fortell arbeidsgiver hvilke tilpasninger og tilrettelegginger du trenger underveis i graviditeten for å kunne jobbe så lenge som mulig frem mot termin. Forsvaret er bundet av en avtale som heter inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, som jobber bla. for tilrettelegging for arbeidstaker. Forsvaret skal være en arbeidsplass for alle.

Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver en generell omsorgsplikt for alle arbeidstakere. Du har rett til tilrettelegging på arbeidsplassen jf. Arbeidsplassforskriften § 3-3. Den sier at gravide og ammende bla. skal ha mulighet for å legge seg ned og hvile under egnede forhold.

Tilrettelegging for gravide kan være mindre arbeidsbyrde, fleksibel arbeidstid eller tilpassede arbeidsmøbler. Ulike faser i svangerskapet kan ha ulike utfordringer og behovet for tilrettelegging vil endre seg underveis. 

Permisjon

Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven gir forbud mot diskriminering på bakgrunn av kjønn. Forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon i forbindelse med fødsel gjelder alle sider av et ansettelsesforhold, blant annet utlysning, innkallelse til intervju, ansettelse, lønnsplassering, forfremmelse, omplassering, kompetanseutvikling, opplæring, tildeling av arbeidsoppgaver, permittering, oppsigelse og avskjed. Se Likestillings- og diskrimineringsloven § 17.

I Likestillings- og diskrimineringsloven § 33 presiseres arbeidstakers rettigheter i arbeidsforholdet etter foreldrepermisjon.
Bestemmelsen lovfester retten til:
-    samme eller tilsvarende stilling
-    å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering
-    å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene

Ifølge Likestillings- og diskrimineringsloven § 33 har arbeidstakere som er, eller har vært i foreldrepermisjon etter Arbeidsmiljøloven § 12-5, har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling.

Du som arbeidstaker skal motta all informasjon som er av betydning for arbeidsforholdet, som for eksempel hvis det gjennomføres omorganisering i virksomheten. 

Gravide, ammende og foreldres rettigheterHar du fått barn?