Gravide, ammende og foreldres rettigheter

Regelverk og nyttig informasjon

Er du gravid?Har du fått barn?


Til deg som skal/ har fått barn og deg med personalansvar

Dette er en side hvor vi har samlet relevant regelverk/informasjon til deg som har spørsmål knyttet til graviditet, amming og foreldres rettigheter i Forsvaret. Sidene passer både for deg som er ansatt og arbeidsgiver.

Vi har hørt om gravide kvinner som blir plassert på skrog som ligger på land, i stillinger som ikke gjenspeiler kompetansenivå, kvinner som får beskjed om at karrieren er ødelagt og inntekter som raser. Vi hører om kvinner som strykes fra arbeidsplanen på øvelser fordi det ikke er mulig å amme i skogen timevis fra tjenestested.

Vi har vært i kontakt med kvinnelige ansatte som underveis og etter et svangerskap opplever usikkerhet rundt lønn, stilling, tilrettelegging og videre karriere. Det råder mye usikkerhet rundt reglement både hos både arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er bakgrunnen for at vi har laget en samleside med reglement som foreligger på området. 

Mange opplever å stå alene i en i utgangspunktet sårbar situasjon, og må være sin egen personelloffiser i søken om en givende stilling underveis i svangerskapet og når man returnerer til arbeidssted etter endt foreldrepermisjon.

Ved å opplyse om plikter og rettigheter i forbindelse med å få barn i Forsvaret, håper vi at ansatte som er gravid/ ammer/har barn blir behandlet i henhold til regelverk, fornuft og med respekt. 

Vi har samlet regelverk fra arbeidsmiljøloven (AML), Hovedtariffavtalen (HTA), Arbeidstidsavtale for Forsvaret (AFT), Statens personalhåndbok (SPH), arbeidsplassforskriften og arbeidstilsynet. 

Opplever du urettmessig behandling?

Vår opplevelse er at det er mye forskjellig praksis og kompetanse fra avdeling til avdeling, og ofte får dette negative konsekvenser for den gravide/ ammende kvinnen.

Har du spørsmål knyttet til rettigheter i permisjon, eller blitt behandlet på en urettmessig måte?

Kontakt din hovedtillitsvalgte. Vårt nettverk av tillitsvalgte er stort og du skal føle deg trygg på at de stiller opp for deg når du trenger det. Kontaktinformasjon står under.

Dersom du mener din tillitsvalgte ikke kan hjelpe deg er du velkommen til å ta kontakt med BFO sentralt. Vi vil kunne gi deg råd og veiledning, og hjelpe deg videre i prosessen.

BFO vil alltid gå inn i en sak med mål om å holde konfliktnivået så lavt som mulig og med et krav til arbeidsgiver om at våre medlemmer får den behandlingen og tilretteleggingen man har krav på. I ytterste konsekvens vil vi kunne stille med juridisk bistand. 

Du kan melde sak direkte her

Forsvarets bedrifthelsetjeneste

Humpete turer i Forsvarets kjøretøy og fartøy, nærkamptrening, skyting, klatring i høyden, lange øvelser uten søvn og mat eller manglende muligheter for pause og hvile. Dette er noe av det som frarådes gravide i tjeneste.

Forsvarets bedriftshelsetjeneste (FBHT) sin rødliste beskriver hvilke eksponeringer en kvinne ikke skal bli eksponert for før, underveis og etter et svangerskap.

Er du gravid eller har du en gravid medarbeider anbefaler vi dere til å ta kontakt med Forsvarets bedriftshelsetjeneste for å gjøre en individuell vurdering av stillingen og eventuelle risikable arbeidsoppgaver. 

 

Kontaktpersoner

Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855
Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Tor Erik Eide
Forhandlingsleder Medbestemmelse/Tariff
922 10 930
Tor Erik Eide
Forhandlingsleder Medbestemmelse/Tariff
922 10 930
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595