OR-1 og EVS- elev

Forsikringspakke til elever uten lønnGratis elevforsikring

Vi anbefaler BFO-pakken i tillegg til forsikringspakken #under28

Hva skjer med forsikringene når du er ferdig med utdannelse?

Når du er ferdig som elev og starter å motta lønn får du ikke gratis elevforsikring. Da må du betale for forsikringene.

Er du under 28 år?

Da vil du automatisk overføres til forsikringspakken #under28 og trekkes over lønn fra Forsvarets Personellservice.

Den koster 180 kr/mnd.

Forsikringspakken #under28 har en gunstig pris, og vi råder deg til å beholde denne. 

Til sammenlikning koster BFO innbo 125 kr/mnd og BFO reise 125 kr/mnd, så her har du spart penger ved å ha forsikringspakken #under28 som består av innbo, reise og ulykke.

Er du over 28 år? (UT året du fyller 28 år)

Da blir du ikke overført til forsikringspakken #under28, men du blir overført direkte til BFO reise og BFO innbo.

Unntaket er hvis du ved innmelding har reservert deg mot disse to forsikringene. Da må du selv ta kontakt med BFO Forsikring på 23100220, tast1.

Vi anbefaler BFO-pakken

BFO-pakken er en veldig god forsikringspakke med gode priser og vilkår som passer et militært yrkesliv.

Hvert år har vi egne forsikringsmeglere som jobber for å få en best mulig pakke, med gode vilkår for våre medlemmer.

BFO-Forsikring

Det kan være lurt å ta en telefon til forsikringskontoret vårt, BFO-forsikring, når elevperioden nærmer seg slutten. Der vil du få gode og ærlige råd om hvilke forsikringer du bør ha videre tilpasset din livssituasjon. 

Hva kan BFO Forsikring hjelpe deg med? 

  • Svare på alt som gjelder BFO sine forsikringer, unntatt selve skadeoppgjøret (De kan mye om skader også).
  • Starte og stoppe forsikringer  
  • Gi deg uavhengige proffe råd ut fra lån, økonomi og familiesituasjon 
  • Ved skade er vi på din side  
  • Hjelp i klagesaker

Du forsvarer landet – Vi forsvarer og forsikrer deg! 

Kontakt Forsikring

BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1