MELD SKADE

Slik går du frem for å melde en skade med en av BFO sine forsikringerFørst må du velge/finne den forsikringen skaden skal meldes inn på. BFO benytter flere ulike forsikringsselskap for å kunne tilby deg som medlem best mulig vilkår og pris.

Dersom du er usikker på hvilke av forsikringene som gjelder, kan du kontakte BFO Forsikring for assistanse. 

Vi gjør oppmerksom på at BFO sine kollektive forsikringer er fremforhandlet på vegne av medlemmene, men at et skadeoppgjør er en sak mellom deg som medlem og forsikringsselskapet.

Dersom du er uenig i svaret fra forsikringsselskapet kan du kontakte BFO Forsikring for en vurdering og eventuell hjelp i din forsikringssak. 

Innbo og Reise

BFO-Pakken

Andre kollektive forsikringer

Kontakt BFO Forsikring

BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1