Lærling

Forsikringspakke til lærlinger

Forsikringspakken #under28BFO-pakken


Gratis elevforsikring til 1. års lærling

Gratis forsikringspakke #under28 til 2. års lærling

Forsikringspakken #under28

Hva skjer med forsikringene når du er ferdig med utdannelse?

Når du er ferdig med utdannelsen din og starter å motta lønn får du ikke gratis elevforsikring. Da må du betale for forsikringene.

Hvis du er under 28 år vil du automatisk overføres til forsikringspakken #under28 og trekkes over lønn fra Forsvarets Personellservice. Pakken poster 171 kr/mnd. Forsikringspakken #under28 har en gunstig pris, og vi råder deg til å beholde denne. Til sammenlikning koster BFO innbo 115 kr/mnd og BFO reise105 kr/mnd, så allerede på disse to forsikringene har du spart penger ved å ha forsikringspakken #under28 som består av innbo, reise og ulykke. 

Hvis du er over 28 år har du dessverre ikke mulighet til å bli overført til forsikringspakken #under28, men vi overfører deg direkte til BFO reise og BFO innbo. Unntaket er hvis du ved innmelding har reservert deg mot disse to forsikringene. Da må du selv ta kontakt med BFO eller FP.

Vi anbefaler alle våre medlemmer å kjøpe BFO-pakken, som er en meget god forsikringspakke vi mener har markedets beste priser. Hvert år har vi egne forsikringsmeglere som jobber for å få en best mulig pakke, med gode vilkår for våre medlemmer.

Vi anbefaler BFO-pakken i tillegg til #under28

BFO-pakken