Ektefelleforsikring

Denne forsikringen anbefaler vi at du tegner som et tillegg til BFO pakken. Den gir ektefelle/samboer dødsfall- og uføredekning.Ektefelleforsikring - tilleggsdekning til BFO-pakken

Ektefelle-/samboerforsikringen kan kjøpes i tillegg til BFO-pakken og gir ektefelle/samboer/partner dekning tilsvarende BFO-pakkens element 1 og 2. Dere kan spare mye på å bruke ektefelleforsikring og BFO-pakken som gjeldsforsikring!

Uføresummen baseres på forsikringssummen første sykedag i den sammenhengende perioden som fører til uførheten.

Helseattest må fylles ut og sendes til Storebrand (adresse står i skjemaet.)

Pris
Dødsfalldekningen koster 187 kr/mnd
Dødsfalldekning og uføredekning koster 308 kr/mnd

Dødsfall

Erstatning etter denne forsikringen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke.

Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn.

Det er medlemmets alder som gjelder.

Alder Antall G Sum
18 - 50 15 1 498 000
51 14,25 1 423 000
55 11,25 1 124 000
60 - 65 7,5 749 000

Arbeidsuførhet

Hovedregelen for å ha rett til erstatningen er:

  • At ektefelle/samboer/partner har vært minst 40 % arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år.
  • At uførheten bedømmes som varig.

Sykdommen/skaden som fører til uførhet må oppstå før utgangen av året ektefelle/samboer/partner fyller 60 år.

Uføreerstatningen avtrappes med alder, se tabell.

Det er ektefelle/samboers/partners alder som gjelder.

Alder Antall G Sum
18 - 40 13 1 299 000
41 12,51 1 250 000
50 8,06 805 000
55 5,59 559 000
60 3,12 312 000