Ektefelle-/samboerforsikring

Tilleggsforsikring til BFO-pakkenBFO-pakken

BFO-pakken består av åtte unike elementer og er det nærmeste du kommer en kaskoforsikring på kroppen. Pakken består av forsikringer levert av flere forskjellige forsikringsselskap for å få en fullverdig personforsikring med best mulig vilkår til best mulig pris.

BFO-pakken dekker deg hjemme og ute, hele døgnet og i hele verden. Flere av dekningene inkluderer også samboer/ektefelle/partner/barn. Krigsrisikodekning er inkludert for medlemmet som har tegnet forsikringen.

Over 80% av BFO sine medlemmer har valgt å ha denne forsikringspakken. 

Det er ingen unntak for ekstremsport, dvs. for eksempel kampsport, fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring, rappellering og dykking (uansett dybde) er dekket. Aktivitetene må dog ikke være i strid med norsk lov. 

Med krigsrisiko menes alle skader og dødsfall som direkte følge av krig og krigshandlinger. Gjelder hele døgnet i hele verden når du er på oppdrag for den norske stat. Eksempler på hendelser som er dekket er stridskontakt og veibomber. Andre hendelser, såkalt " sivil risiko " er selvsagt også dekket 24 timer i døgnet.

Les mer om BFO-pakken her.

Ektefelle-/samboerforsikring

Ektefelle-/samboerforsikringen kan kjøpes i tillegg til BFO-pakken og gir ektefelle/samboer/partner dekning tilsvarende BFO-pakkens element 1 og 2.

Dere kan spare mye på å bruke ektefelleforsikring og BFO-pakken som gjeldsforsikring.

Uføresummen baseres på forsikringssummen første sykedag i den sammenhengende perioden som fører til uførheten.

Hva koster ektefelle-/samboerforsikring?

Dødsfalldekningen koster 187 kr/mnd.

Dødsfalldekning og uføredekning koster 308 kr/mnd.

1 - Dødsfall

Erstatning etter denne forsikringen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke.

Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn.

Det er medlemmets alder som gjelder.

Alder Antall G Sum

 18 - 50

 15  1 498 000

 51

 14,25  1 423 000

 55

 11,25  1 124 000

 60 - 65

 7,5  749 000

2 - Arbeidsuførhet

Hovedregelen for å ha rett til erstatningen er:

  • At ektefelle/samboer/partner har vært minst 40 % arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år.
  • At uførheten bedømmes som varig.

Sykdommen/skaden som fører til uførhet må oppstå før utgangen av året ektefelle/samboer/partner fyller 60 år.

Uføreerstatningen avtrappes med alder, se tabell.

Det er ektefelle/samboers alder som gjelder.

Alder Antall G Sum

 18 - 40

 13  1 299 000

 41

 12,51  1 250 000

 50

 8,06  805 000

 55

 5,59  559 000

 60

 3,12  312 000

 

BFO-Forsikring

Som medlem i BFO har du tilgang til vårt eget forsikringskontor, BFO Forsikring. Våre forsikringsrådgivere har lang utdannelse innen fagfeltet, erfaring med ulike forsikringsselskap og et godt samarbeid med Forsvarets Personellservice. BFO Forsikring er opptatt av å ta vare på deg som medlem og gi deg gode og ærlige råd, tilpasset dine behov og din livssituasjon. 

Hva kan BFO Forsikring hjelpe deg med? 

  • Svare på alt som gjelder BFO sine forsikringer, unntatt selve skadeoppgjøret (De kan mye om skader også).
  • Starte og stoppe forsikringer  
  • Gi deg uavhengige proffe råd ut fra lån, økonomi og familiesituasjon 
  • Ved skade er vi på din side  
  • Hjelp i klagesaker

Kontakt BFO Forsikring ved spørsmål om BFO-pakken.

Du forsvarer landet – Vi forsvarer og forsikrer deg! 

BFO-pakken

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1