Forsikringer

Våre forsikringer er spesialtilpasset vår militære profesjon. Derfor får du dekninger som ellers er umulig å oppdrive.

Meld skade


Forsikringsbrosjyre

Under finner du snarveier til våre forsikringsprodukter. Vil du heller lese, eller skrive ut, vår forsikringsbrosjyre kan du trykke her: BFO Forsikringsbrosjyre 2017

Hva vi tilbyr

BFO anbefaler alle våre tjenestegjørende medlemmer å ha våre tre kollektive forsikringsordninger:
  • BFO Innbo
  • BFO Reise
  • BFO-Pakken
Disse forsikringene får du automatisk ved innmelding som tjenstegjørende medlem, med mindre du reserverer deg.
Foruten disse forsikringene har vi også fremforhandlet svært gunstige priser og vilkår på blant annet:
  • Ektefelleforsikring - en tilleggsdekning til BFO-pakken
  • Helseforsikring
  • Loss of licence

Mer Info