Forsikringer

Våre forsikringer er spesialtilpasset et militært yrkesliv. Det betyr at du får dekninger som ellers er umulig å oppdrive.

Meld skade Forsikringsbrosjyre 2021


Dine forsikringer

Forsikringsbrosjyre 2021

Ser grafikken feil ut? Klikk her for å laste den inn på nytt.

Her kan du lese og bla i vår forsikringsbrosjyre. Du kan også følge snarveiene over for å lese mer om forsikringene vi tilbyr. Nederst på siden kan du laste ned forsikringsbrosjyren som en PDF-fil.

Tilpasset et militært yrkesliv

Vi tilbyr forsikringer som er tilpasset et militært yrkesliv. Det betyr at vi har ekstradekninger som ekstremsportdekning, krigsrisikodekning, dekning av innboet ditt på militær forlegning, lugar, i internasjonale operasjoner og ved beordring til utlandet over en lengre periode (Flytting). Dette er noen av de tilpasningene vi har gjort på BFO sine forsikringer for å passe med et militært yrkesliv. 

Hvorfor vi mener vi har de beste medlemsforsikringene

BFO Forsikring forhandler forsikringer årlig, og kjøper de forsikringene våre der medlemmene får den beste mulige kombinasjonen av pris og vilkår. Ingen av våre medlemsforsikringer er bundet til et spesifikt forsikringsselskap. Er ikke våre medlemmer fornøyd, flytter vi medlemsforsikringene. Dette gir oss en unik forhandlingsposisjon! På grunn av vår uavhengighet kan vi bruke hele forsikringsmarkedet i inn- og utland. Dette, i kombinasjon med at vi har forsikringsvilkår tilpasset et militært yrkesliv gjør at vi mener at vi har de råeste medlemsforsikringene.

BFO Forsikring

Som medlem i BFO har du tilgang til vårt eget forsikringskontor, BFO Forsikring. Våre forsikringsrådgivere har lang utdannelse innen fagfeltet, erfaring med ulike forsikringsselskap og et godt samarbeid med Forsvarets Personellservice. BFO Forsikring er opptatt av å ta vare på deg som medlem og gi deg gode og ærlige råd, tilpasset dine behov og din livssituasjon. 

Mange fordeler med eget forsikringskontor

 • Rådgivere uavhengig av forsikringsselskap: Det betyr at de ikke er ute etter å selge deg unødvendige forsikringer, men ønsker å gi oppriktige råd.
 • Rådgiverne er spesialister på BFO sine forsikringer
 • Er du usikker på hvilke forsikringer du har?
  • Hvilke forsikringer trenger du?
  • Er du overforsikret?
  • Underforsikret?
  • Betaler for mye?
  • De vil aldri selge deg forsikringer du ikke trenger!

Hva kan BFO Forsikring hjelpe deg med? 

 • Svare på alt som gjelder BFO sine forsikringer, unntatt selve skadeoppgjøret (de kan mye om skader også).
 • Starte og stoppe forsikringer  
 • Gi deg uavhengige proffe råd ut fra lån, økonomi og familiesituasjon 
 • Ved skade er vi på din side  
 • Hjelp i klagesaker

Kontakt BFO Forsikring ved spørsmål om Forsikringer. 

Du forsvarer landet – Vi forsvarer og forsikrer deg! 

Mer Info

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
Dorte Ødegård (permisjon)
Markedsansvarlig (kontakt Kerstin Ramsjø)
984 88 211
Dorte Ødegård (permisjon)
Markedsansvarlig (kontakt Kerstin Ramsjø)
984 88 211
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653