Elevlån

Er du under utdannelse uten lønn kan du søke om lån inntil 15.000 kroner pr. skoleårHva er BFO elevlån?

  • BFO elevlån er et gebyrfritt usikret lån til lav rente for elever ved Forsvarets skoler. Renten følger boliglånsrenten til Forsvarets Personellservice: https://www.fp.no/lan/boliglaan/
  • Lånet nedbetales når plikttjenesten begynner etter endt skolegang.
  • Du kan søke inntil kr. 15.000,- pr. studieår, maksimalt inntil kr. 45.000,-. 
  • Lånet administreres av Forsvarets Personellservice med BFO som kausjonist.

Hvem kan søke BFO elevlån?

Hvordan søker jeg BFOs elevlån?

  • Søknad/gjeldsbrev for elevlån skrives ut og fylles ut. 
  • Husk at underskriften din må bekreftes av 2 vitner. Vitner må være myndige norske statsborgere.
  • Utfylt søknad/gjeldsbrev sendes i original, sammen med utskrift fra gjeldsregisteret** og kopi av utdanningskontakt til: 

Befalets Fellesorganisasjon
Karl Johansgate 12J
0105 Oslo 

** https://www.gjeldsregisteret.com/pages/innsyn-i-egne-opplysninger

  • Søknaden blir kredittvurdert av Forsvarets Personellservice. Innvilgede lån utbetales til kontonummeret som oppgis på søknaden/gjeldsbrevet. 


 

Hvordan betjenes elevlånet?

  • Renten påløper fra utbetalingstidspunkt, men du begynner ikke å betale på lånet før du er ferdig med utdannelsen og mottar lønn. Lånet må nedbetales i løpet av plikttjenesten.
  • Nedbetalingen skjer gjennom lønnstrekk til Forsvarets Personellservice. 

Dette er et lån som en gang skal betales tilbake. BFO ønsker ikke å oppfordre noen til å låne penger til rent forbruk, men skal du først ta opp lån, er dette et gunstig lån. 

Se vilkår for elevlån for mer informasjon. 

For spørsmål om BFO elevlån, vennligst ta kontakt med Forsvarets Personellservice på tlf: 21075730 eller send en mail til: forvaltning@fp.no