Elev, kadett & lærling

Hvorfor velge BFO?

KadettforsikringElevforsikringLærlingforsikring


Gode grunner til å velge BFO

1. Har lavest kontingent av organisasjonene. Tjenestegjørende betaler 0,95% av pensjonsgivende inntekt.

Betydning for deg: Kontingenten kan trekkes av på skatten hvert år og du får mer til overs.

2. Blant markedets beste forsikringer. BFO-Pakken er unik med 8 elementer tilpasset en militær arbeidshverdag.

Betydning for deg: Fullforsikret til lavest mulig pris.

3. Gratis elev, lærling- og kadettforsikring.

Betydning for deg: Du blir godt ivaretatt under utdanning.

4. BFO Forsikringskontor består av dyktige og uavhengige rådgivere som er spesialisert på BFO sine forsikringer.

Betydning for deg: Tilgang på de forsikringer som er tilpasset din livssituasjon.

5. Ungdomsorganisasjoner for unge medlemmer.

Betydning for deg: Mulighet til å påvirke.

6. Lokalforeninger i inn- og utland fordelt på 5 regioner.

Betydning for deg: Dine interesser blir ivaretatt uansett hvor du tjenestegjør.

7. Medlemsbladet Offisersbladet utgis i egen regi 6 ganger i året.

Betydning for deg: Du holdes orientert om viktige saker i forsvarssektoren av et anerkjent tidsskrift.

8. Vår hovedorganisasjon YS er partipolitisk uavhengig. Vi samarbeider med alle partier, når det tjener vår sak.

Betydning for deg: Ingen økonomisk støtte til politiske partier.

9. BFO-Skolen tilbyr spesiallagde kurs.

Betydning for deg: Mulighet til faglig påfyll.

10. BFO-Stipend med inntil 12 500,- pr. år.

Betydning for deg: Utdanning skal lønne seg.

Hvorfor velge BFO når du er lærling, elev eller kadett?

Vi ønsker å trekke ut noen viktige grunner fra det vi har skrevet over, som vi tror du bryr deg om:

 • Gratis kontingent
 • Gratis lærling-, elev- og kadettforsikring
 • BFO-stipend på inntil 12 500 kr/år
 • Et eget forsikringskontor, BFO-Forsikring, som står klar for å hjelpe deg med forsikringer
 • Egen ungdomsorganisasjon for kadetter (KAFO) som skal ivareta kadettenes rettigheter og interesser
 • Egne BFO-tillitsvalgte som representerer deg opp mot lærested/skole dersom du skulle havne i en konflikt
 • Vi er partipolitisk uavhengig: Det betyr at vi har mulighet til likeverdig påvirkning av alle partier og samfunnsaktører - og skiller oss dermed fra andre militære fagforeninger
 • Vi gir deg trygghet i skolehverdagen gjennom å ivareta dine faglige, økonomiske og sosiale behov

Hvilke forsikringer får jeg?

Når du er lærling, elev eller kadett så får du gratis forsikringer i BFO.

 • BFO Innbo
 • BFO Reise
 • Ulykke
 • Taps- og skadeforsikring
 • Advokatbistand inntil 15 t pr. år

Les mer om de enkelte forsikringene her:

BFO-pakken

Selv om du får gratis forsikringspakke når du er under utdannelse som lærling, elev eller kadett, anbefaler vi deg å kjøpe BFO-pakken. Det er en fullverdig personforsikring og er det nærmeste man kommer en kaskoforsikring på kroppen. 

BFO-pakken består av 8 unike element, og ved flere av elementene er både du, samboer/ektefelle og barn dekket.

Les mer om BFO-pakken her.

Hvilke fordeler får jeg?

Du har tilgang på alle BFO sine medlemsfordeler

Vi ønsker å nevne noen av våre medlemsfordeler som vi tror du vil like:

 • Nordea Direct- med en veldig gunstig boliglånsrente
 • SATS
 • Milrab
 • Arcteryx
 • Osprey
 • Therm-a-Rest
 • Fjellsport
 • Lars Monsen
 • Visma-avtalen - Over 30 rabattavtaler: Herunder Fjellsport, fotobok, taxi, klesmerker mm.
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier

Vi jobber med nye og spennende medlemsavtaler.

Kontakt

John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550
John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550
Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744
Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595
Tova Maalen (CIS)
Leder KAFO
41106838
Tova Maalen (CIS)
Leder KAFO
41106838