Elever og kadetter

Befalselever og kadetter er to viktige grupper i BFO, og begge har sine egne ungdomsorganisasjonerr; KAFO for kadetter ved Krigsskolene og BESO for befalselever. Som ungt medlem har du dessuten et eget gratis forsikringsprogram.

BefalseleverKadetter


Hvorfor være medlem

Som ungt medlem under utdanning har du hos oss en rekke fordeler, blant annet:

  • Lav kontingent (gratis for befalselever)
  • Eget gratis forsikringsprogram. 
  • Egne ungdomsorganisasjoner med aktiviteter, samlinger og informasjon rettet spesielt mot unge BFO-medlemmer.
  • Mulighet til å delta på våre konferanser i  inn- og utland, alle kostnader dekkes av BFO
  • Egne tillitsvalgte som representerer deg opp mot skolen hvis du havner i en konflikt 

BFO gir deg trygghet i skolehverdagen gjennom å ivareta dine faglige, økonomiske og sosiale behov. Dét er vårt formål.  

 

Du forsvarer landet.

VI FORSVARER DEG.

Velkommen som medlem.

 

Bli medlem

Grunnlaget skapes på skolene

- Jeg mener det er viktig å ta spesielt godt vare på befalselevene og kadettene. Jeg tror grunnlaget for å få de beste lederne i Forsvaret skapes på befalsskolene og krigsskolene og at BFOs innsats for å bedre vilkårene for utdanningsgruppene er en god investering for Forsvaret som helhet. BFO er spesielt opptatt av å ivareta rettighetene under utdanning i en tid av karrieren som ellers er forbundet med ekstraordinær innsats utover det som senere skal bli normal arbeidstid.

Jens B Jahren, leder BFO.