Elev- og kadettlån

Er du under utdannelse uten lønn kan du søke om lån inntil 20.000 kroner pr. skoleårGunstig lån til elever

For å benytte deg av elevlånet må du være medlem av BFO.

Lånet administreres av Forsvarets Personellservice (FP), med BFO som kausjonist.

Renten følger boliglånsrenten til FP.

Renten påløper fra utbetalingstidspunkt, men du begynner ikke å betale avdrag før du er ferdig med utdannelsen og mottar lønn. Lånet må nedbetales i løpet av plikttjenesten.

Se dokumentene under for vilkår og lånesøknad. 

Lånesøknad må printes- og fylles ut. Søknaden returneres til BFO pr. post.