Elev- og kadettlån

Er du under utdannelse uten lønn kan du søke om lån inntil 20.000 kroner pr. skoleårGunstig lån til elever

For å benytte deg av elevlånet må du være medlem av BFO.

Lånet administreres av Forsvarets Personellservice (FP), med BFO som kausjonist.

Renten følger boliglånsrenten til FP og er på 2,65 % p.a (05.11.19)

Renten påløper fra utbetalingstidspunkt, men du begynner ikke å betale avdrag før du er ferdig med utdannelsen og mottar lønn. Lånet må nedbetales i løpet av plikttjenesten.

Se dokumentene under for vilkår og lånesøknad. 

Lånesøknad må printes- og fylles ut. Søknaden returneres til BFO pr. post.