Elev, kadett & lærling

Gratis forsikringspakke til deg som er under utdanningGratis forsikringer under utdanning

Når du er elev, kadett eller lærling får du gratis forsikringspakke, i tillegg til gratis medlemskontingent. 

Forsikringstilbudet til elever, kadetter, 1. og 2 års lærlinger:

Denne pakken inngår i en forsikringspakke som heter BFO UNG

Elever, kadetter og 1. års lærlinger får i tillegg: 

  • Advokatbistand (Norman & Co)
  • Taps- og skadeforsikring

Dette får du under utdanning

BFO-pakken

Forsikringspakken du får som elev, kadett og lærling er en grunnleggende forsikringspakke.

Vi anbefaler derfor at du kjøper BFO-pakken i tillegg, som er en fullverdig personforsikring. Det er flere av dekningene som også gjelder partner og barn. 

BFO-pakken har dekninger innen dødsfall, arbeidsuførhet, kritisk sykdom, ulykkesinvaliditet, behandlingsutgifter etter ulykke, ulykke pluss (break-a-leg), ID-tyveri og privat advokatbistand.

Les mer om BFO-pakken.

BFO-pakken koster 415 kr/mnd. 

Hva skjer med forsikringene når du er ferdig med utdanning?

Når du er ferdig med utdanningen går du over til å bli det vi kaller tjenestegjørende medlem, som innebærer at du må betale for de forsikringene du ønsker å videreføre, samt en liten medlemskontingent.  

Er du under 29 år? 

Da vil du automatisk overføres til BFO UNG og trekkes over lønn fra Forsvarets Personellservice. 

Forsikringspakken BFO UNG koster 200 kr/mnd. Pakken har en gunstig pris, og vi råder deg til å beholde denne. 

Til sammenlikning koster BFO Innbo 135 kr/mnd og BFO Reise 135 kr/mnd, så her har du spart penger ved å ha forsikringspakken BFO UNG som består av BFO Innbo, BFO Reise og ulykkesdekning.  

Er du over 29 år? 

Da vil du bli direkte overført til BFO Innbo og BFO Reise. 

Unntaket er hvis du ved innmelding har reservert deg mot disse to forsikringene.

Da må du selv ta kontakt med BFO Forsikring på tlf 23 10 02 20, tast 1. 

Vi anbefaler BFO-pakken

BFO-pakken er vår råeste forsikring. Det er en fullverdig personforsikring og er det nærmeste du kommer en fullkasko på kroppen din. BFO-pakken har svært gunstige priser og vilkår, tilpasset et militært yrkesliv. Flere av dekningene inkluderer også partner/barn.  

Ditt eget forsikringskontor - BFO Forsikring

Det kan være lurt å ta en telefon til forsikringskontoret vårt, BFO-forsikring, når utdannelsen nærmer seg slutten. Der vil du få gode og ærlige råd om hvilke forsikringer du bør ha videre, tilpasset din livssituasjon. 

Hva kan BFO Forsikring hjelpe deg med? 

  • Svare på alt som gjelder BFO sine forsikringer, unntatt selve skadeoppgjøret (de kan mye om skader også).
  • Starte og stoppe forsikringer  
  • Gi deg uavhengige proffe råd ut fra lån, økonomi og familiesituasjon 
  • Ved skade er vi på din side  
  • Hjelp i klagesaker

Du forsvarer landet – Vi forsvarer og forsikrer deg! 

Bestilling og meld skade

Bestilling:

Kontakt BFO Forsikring på tlf: 23 10 02 20, tast 1.

Mail: post@bfoforsikring.no.  

Meld skade: Kontakt BFO Forsikring eller meld din skade her.

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsiden. Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis, forsikringsvilkår og avtalene mellom Befalets Fellesorganisasjon og det aktuelle forsikringsselskap som sammen med skadetilfellet legges til grunn for vurderingen.

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1