Boliglån for kadetter

Gjennom vår medlemsbank Nordea DirectMedlemsside hos Nordea Direct

Nordea Direct

Medlemsbanken vår Nordea Direct har en konkurransedyktig rente på sine boliglån og en rekke andre fordeler. Du kan lese mer om dette på vår egen side for BFO-medlemmer

Under finner du informasjon om prosessen for å søke boliglån hos Nordea Direct.

Hvor søker jeg?

Du finner informasjon om alle bankfordeler på denne siden. Her finner du søknadsskjema for ulike behov, enten du skal flytte boliglånet fra en annen bank eller kjøpe ny bolig. En søknad tar kun noen minutt å registrere og et tilbud er helt uforpliktende. 

Hva slags dokumentasjon må jeg ha klart når jeg søker?

I utgangspunktet behøver du ingen dokumentasjon. I søknadsskjemaet kan du gi ditt samtykke som lar Nordea Direct hente alle inntekts- og gjeldsopplysninger direkte fra Skatteetaten. Nordea Direct henter også opplysninger om verdi på eiendommer du eier direkte i søknadsskjema. Det er kun ved spesielle tilfeller at det er behov for ytterligere verdidokumentasjon. 

Hva kan jeg forvente av saksgang og svar?

Svært mange får direkte svar i søknadsskjemaet. Dersom søknaden må behandles manuelt av en kredittrådgiver kan man forvente rask behandling av denne. 
Skulle du få automatisk avslag på søknaden i tilknytning til kort plikttid oppgitt i søknaden eller lignende, ønsker Nordea Direct at du tar kontakt via mail og legger ved eventuell viktig dokumentasjon knyttet til dette. Nordea Direct vil da ta en manuell gjennomgang av søknaden.  

Kontakt ved spørsmål

Nordea Direct kan kontaktes ved spørsmål på chat, telefon, epost og via Facebook. Dukker det opp spørsmål når du er i selve søknaden, kan du også chatte underveis direkte i skjemaet. 

Kontakt Nordea Direct her