BFO UNG Konferansen 2021

For unge BFO medlemmer i Forsvaret

Konferansedetaljer


En arena for dere unge!

Hensikten med BFO UNG Konferansen er å skape en arena der unge medlemmer kan samles på tvers av gren, grad og lokasjon. Da får BFO bedre kjennskap til de sine unge medlemmer, samt at deltakerne får en økt kunnskap og kjennskap til BFO.

Konferansen skal ha en god og trygg sosial ramme, slik at den bidrar til utvidet nettverk!

Det skal være stas å være med på BFO UNG Konferansen!

 

Målsettinger

  • Vise at BFO tar sine unge medlemmer på alvor
  • BFO skal få et bedre innblikk i hva de unge forventer av BFO, sentralt og lokalt
  • BFO skal få et bedre inntrykk av hva våre yngre medlemmer er opptatt av
  • BFO skal få et bedre inntrykk av hvorfor mange av de unge velger å slutte i Forsvaret
  • Deltakerne skal gis en økt kunnskap og kjennskap til BFO
  • Deltakerne skal gis en arena der de utvider sine nettverk i rammen av BFO
  • Deltakerne skal gis økt motivasjon for engasjement i og for BFO

Program

Dag Tidspunkt Aktivitet / Tema
Fredag 1900 Velkomst / administrativt
(innsjekk gjøres i forkant)
  1945 Middag på hotell
Lørdag 0700 Frokost
  0900 Hva er BFO (Viggo Holm)
  0950 Ting i tiden (Leder BFO, Jens Jahren)
  1100 Sjefens time (General Eirik Kristoffersen)
  1200 Lunch
  1245 Motivasjonsforedrag (Thomas Engeseth)
  1430 Gruppearbeid
  1645 Fremføring av resultat gruppearbeid
  1730 Oppsummering av dagen
  1745 Egentid
  1930 Minikonsert med Mari Bølla og aperitiff
  2000 Festmiddag
Søndag 0800 Frokost
  1100 Videre oppsummering av gruppearbeid
  1130 Tillitsvalgtrollen (Tore Halvorsen & Susann Habbestad)
  1200 Pause
  1210 Rekruttering (Tore Halvorsen & Susann Habbestad)
  1300 Lunch
  1400 Avslutning og oppskvær. Skrive reiseregning
Med forbehold om endringer i program