BFO Uførhet tillegg

Utvid uføredekningen for deg og/eller partnerViktige elementer med forsikringen

  • Frivillig tilleggsforsikring
  • Forutsetter at medlem har BFO-pakken/BFO Partner 
  • Kan kjøpes av medlem og/eller partner 
  • Medlem/partner kan velge ulike dekninger, i klosser på 3G 
  • Krav til egenerklæring om helse 
  • Det er ingen nedtrapping på denne forsikringen, den gjelder uavkortet ut det året du fyller 60 år

Hvorfor kjøpe BFO Uførhet tillegg?

BFO Uførhet tillegg gir deg som medlem og/eller partner, muligheten til å kjøpe høyre dekning ved uførhet, utover det som allerede finnes i BFO-pakken/BFO Partner. Skreddersy dine forsikringer slik at de passer din livssituasjon.  

Pris for medlem og partner

Velg dekningsgrad

Du/partner velger selv hvilen dekning du/dere ønsker å kjøpe ut i fra deres behov: 3, 6, 9, 12, 15 eller 18 G.

  •  3 G gir en forsikringssum på 304 053 kr 
  • 18 G gir en forsikringssum på 1 824 318 kr 

Denne forsikringen utbetales i tillegg til BFO-pakken/BFO Partner og forsikringer du/dere ellers har, også i Statens Pensjonskasse.  

Bestilling og meld skade

Bestilling:

Kontakt BFO Forsikring på tlf: 23 10 02 20, tast 1.

Mail: post@bfoforsikring.no.  

BFO Forsikring kan hjelpe til med behovsanalyse dersom du er usikker på hvilken dekning du/dere trenger. 

Meld skade: Kontakt BFO Forsikring

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsiden. Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis, forsikringsvilkår og avtalene mellom Befalets Fellesorganisasjon og det aktuelle forsikringsselskap som sammen med skadetilfellet legges til grunn for vurderingen.

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1