BFO Uførerente tillegg

Månedlig utbetaling når inntekten reduseres som følge av 12 måneders sammenhengende sykmeldingViktige elementer med BFO Uførerente

  • Frivillig tilleggsforsikring 
  • Forutsetter at medlem har BFO-pakken 
  • Kan kjøpes av medlem og/eller partner 
  • Medlem/partner kan velge ulike dekninger, på 1 eller 2 G 
  • Forsikringssum utbetales månedlig i 4 år 
  • Krav til egenerklæring om helse 
  • Forsikringen opphører senest ved utgangen av året du fyller 60 år, og må kjøpes innen du fyller 55 år

Hvorfor kjøpe denne forsikringen?

Etter 12 måneders sammenhengende sykmelding reduseres inntekten din til ca.66%. Med denne forsikringen får du utbetaling hvis du har vært minst 40% sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Akkurat når du trenger det som mest! Forsikringen utbetales i fire år, så lenge du er minst 40% sykmeldt/på arbeidsavklaringspenger.  

Pris for både medlem og partner

Utbetalingen følger uføregraden i prosent. Erstatningen er skattepliktig med 4,4%.  

Bestilling og meld skade

Bestilling:

Kontakt BFO Forsikring på tlf: 23 10 02 20, tast 1.

Mail: post@bfoforsikring.no.  

Meld skade: Kontakt BFO Forsikring

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsiden. Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis, forsikringsvilkår og avtalene mellom Befalets Fellesorganisasjon og det aktuelle forsikringsselskap som sammen med skadetilfellet legges til grunn for vurderingen.

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1