BFO Partner

Livsforsikring til partnerViktige elementer med forsikringen

  • Tilsvarer BFO-pakkens element 1 og 2 
  • Gunstig å bruke som gjeldsforsikring 
  • Kjøp kun dødsfalldekning, eller dødsfall- og uføredekning 
  • Bygg på dødsfall- og/eller uføredekningene i BFO Partner med nye tilleggsdekninger for 2021 
  • Krav til egenerklæring om helse 

Hvorfor kjøpe denne forsikringen?

BFO-pakken er vårt viktigste forsikringsprodukt og med BFO Partner kan du sikre at også din kjære har gode dødsfall- og uføredekninger. BFO Partner er et svært prisgunstig alternativ til rene gjeldsforsikringer.  

Gjeldsforsikring dekker gjelden din ved død og i noen tilfeller også ved uførhet. Det er vanligvis dyrt og lite fleksibelt, og kan ha alvorlige økonomiske konsekvenser for partner, spesielt hvis dere er samboere. BFOs forsikringer er trygge, fleksible og mye billigere.
 

Forsikringen dekker

Dødsfall:

Erstatning etter denne forsikringen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke

Tabellen viser erstatningsbeløp for partner ved dødsfall: 

Arbeidsufør: 

• Partner må ha vært minst 40% sykmeldt/på arbeidsavklaringspenger i en sammenhengende periode på minst to år

• Partner kan ha rett til uføreutbetaling selv om uførheten ikke er å bedømt som varig

• Sykdommen/skaden som fører til uførhet må oppstå før utgangen av året partner fyller 60 år 

Uføresummen baseres på forsikringssummen første sykedag i den sammenhengende perioden som fører til uførheten.

Tabellen viser erstatningsbeløp for partner ved arbeidsuførhet: 

Pris

Pris dødsfalldekning: 193 kr/mnd

Pris dødsfall- og uføredekning: 316 kr/mnd 

Bestilling og meld skade

Bestilling:

Kontakt BFO Forsikring på tlf: 23 10 02 20, tast 1.

Mail: post@bfoforsikring.no.  

Meld skade:

Kontakt BFO Forsikring eller meld din skade her.

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsiden. Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis, forsikringsvilkår og avtalene mellom Befalets Fellesorganisasjon og det aktuelle forsikringsselskap som sammen med skadetilfellet legges til grunn for vurderingen.

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1