BFO-PAKKEN

Markedets beste personforsikring skreddersydd for militært personellHvorfor bør jeg ha BFO-Pakken?

BFO-Pakken består av åtte unike elementer og er det nærmeste du kommer en kaskoforsikring på kroppen.

Pakken består av forsikringer levert av flere forskjellige forsikringsselskap for å få en fullverdig personforsikring med best mulig vilkår til best mulig pris.

BFO-Pakken dekker deg hjemme og ute, hele døgnet og i hele verden. Flere av dekningene inkluderer også samboer/ektefelle/partner/barn. Krigsrisikodekning er inkludert for medlemmet som har tegnet forsikringen.

Over 80% av BFO sine medlemmer har valgt å ha denne forsikringspakken. 

Det er ingen unntak for ekstremsport, dvs. for eksempel kampsport, fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring, rappellering og dykking (uansett dybde) er dekket. Aktivitetene må dog ikke være i strid med norsk lov. 

Med krigsrisiko menes alle skader og dødsfall som direkte følge av krig og krigshandlinger. Gjelder hele døgnet i hele verden når du er på oppdrag for den norske stat. Eksempler på hendelser som er dekket er stridskontakt og veibomber. Andre hendelser, såkalt " sivil risiko " er selvsagt også dekket 24 timer i døgnet.

Hvem gjelder BFO-Pakken for?

BFO-Pakken er en fullverdig personforsikring og dekker medlemmet som har kjøpt forsikringen. Det er også flere dekninger som inkluderer ektefelle/samboer/barn på samme folkeregistrerte adresse. Det er også mulig å kjøpe tilleggsforsikring for samboer/ektefelle på noen av elementene. Hvis du ønsker barneforsikring kontakt If her eller på telefon 21492400.

1 - Dødsfall

Dekning for samboer/ektefelle kan kjøpes for 187,-/mnd. Egen barneforsikring anbefales

2 - Arbeidsuførhet

Dekning dødsfall og uføre kan kjøpes for samboer/ektefelle kan kjøpes for 308,-/mnd. Egen barneforsikring anbefales

3 - Kritisk sykdom

Dekning for medlem og barn fra 1-21 år

4 - Ulykke medisinsk invaliditet

Gjelder for medlem/samboer/ektefelle ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år

5 - Ulykke behandlingsutgifter

Gjelder for medlem/samboer/ektefelle ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år

6 - Ulykke pluss " Break a leg"

Gjelder for medlem/samboer/ektefelle ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år

7- ID Tyveri

Gjelder for medlem/samboer/ektefelle ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år

8 - Advokatbistand

Gjelder for medlem/samboer/ektefelle ut året man fyller 65 år, samt barn med samme folkeregistrerte adresse til de fyller 21 år

Hvordan kjøpe BFO-Pakken?

Når du meldte deg inn i BFO tok du et valg om du ønsket BFO-Pakken. 80% av dere ønsker BFO-Pakken ved innmeldingstidspunkt. Da slipper dere å fylle ut helseskjema.

Hvis du ikke har BFO-Pakken nå og ønsker denne må du kontakte vårt forsikringskontor. De vil da hjelpe deg videre.

BFO-Pakken koster 405 kroner pr. måned.

Ved spørsmål/ønske om BFO-Pakken kan du kontakte vårt eget forsikringskontor BFO Forsikring på tlf. 23 10 02 20, tast 1 eller på post@bfoforsikring.no. 

BFO-Pakken oppsummert

Element Maks
dekning
Medlem*  Ektefelle/
samboer 
Barn 

 1 - Dekning ved dødsfall

 18 G  Ja  **  ***

 2 - Dekning ved arbeidsuførhet

 16 G  Ja  **  ***

 3 - Kritisk sykdom

 1 G  Ja  Nei*****  Ja

 4 - Ulykkesforsikring - medisinsk invaliditet

 67 G / 36 G****  Ja  Ja  Ja

 5 - Ulykkesforsikring - behandlingsutgifte

 3.35 G / 1,8G  Ja  Ja  Ja

 6- Ulykke pluss - "break a leg"

 100 000  Ja  Ja  Ja

 7 - ID tyveri

 1 000 000  Ja  Ja  Ja

 8 - Advokatbistand

 15 timer årlig  Ja  Ja  Ja

* Medlemmet har krigsrisikodekning på alle elementene

** Kan kjøpes i tillegg. Les mer.

*** Ønsker du slik dekning anbefaler vi at det kjøpes egen barneforsikring.

Vår samarbeidspartner If Skadeforsikring sin barneforsikring er kåret til best i test, og du får BFO-rabatt.

**** Krigsrisikodekningen er 36 G uavhengig av sivil status.

***** Ønsker du slik dekning anbefaler vi at det kjøres en egen forsikring via våre samarbeidspartnere

Vi gjør oppmerksom på at tabellen over er noe forenklet og at den ikke inneholder fullstendige vilkår.

Jeg har forsikringspakken #under28. Må jeg ha BFO-Pakken i tillegg da?

Vi anbefaler alle tjenestegjørende å kjøpe BFO-Pakken, selv om du har Forsikringspakken #under28.

BFO-Pakken er en fullverdig personforsikring, med mye bedre vilkår, langt flere elementer og høyere utbetalingssummer enn i ulykkesforsikringselementet i Forsikringpakken #under28.

BFO-Pakken koster 405 kroner pr. måned.

BFO Forsikring

Som medlem i BFO har du tilgang til vårt eget forsikringskontor, BFO Forsikring. Våre forsikringsrådgivere har lang utdannelse innen fagfeltet, erfaring med ulike forsikringsselskap og et godt samarbeid med Forsvarets Personellservice. BFO Forsikring er opptatt av å ta vare på deg som medlem og gi deg gode og ærlige råd, tilpasset dine behov og din livssituasjon. 

Hva kan BFO Forsikring hjelpe deg med? 

  • Svare på alt som gjelder BFO sine forsikringer, unntatt selve skadeoppgjøret (De kan mye om skader også).
  • Starte og stoppe forsikringer  
  • Gi deg uavhengige proffe råd ut fra lån, økonomi og familiesituasjon 
  • Ved skade er vi på din side  
  • Hjelp i klagesaker

Kontakt BFO Forsikring ved spørsmål om BFO-Pakken.

Du forsvarer landet – Vi forsvarer og forsikrer deg! 

MELD SKADE

Dekninger

Kontaktpersoner

BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1