BFO Kritisk sykdom tillegg

Økonomisk trygghet, når du trenger det som mestViktige elementer med forsikringen

 • Frivillig tilleggsforsikring, kan gjelde ut året du fyller 59 år 
 • Forutsetter at medlem har BFO-pakken 
 • Kan kjøpes av medlem og/eller partner 
 • Medlem/partner kan velge ulike dekninger, i klosser på 3G 
 • Forsikringssum utbetales èn gang pr. sykdomsgruppe 

Hvorfor kjøpe denne forsikringen?

Nå kan du kjøpe de dekningene som passer deg og familien din, utover den dekningen du allerede har i BFO-pakkens element 3 på 1 G. BFO Kritisk sykdom tillegg gir deg og/eller partner en økonomisk trygghet, når du trenger det som mest.  

Forsikringen dekker

BFO Kritisk sykdom tillegg dekker de samme sykdommene/skadene som BFO-pakkens element 3. Retten til erstatning utløses når diagnose er stilt av medisinsk spesialist. 

 • Kreft
 • Andre svulster i hjerne eller ryggmarg
 • Hjerneslag
 • Utposning på hjernens blodårer
 • Utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)
 • Hjerteinfarkt eller alvorlig angina pectoris (hjertekrampe)
 • Hjerteoperasjon
 • Alvorlig systemisk bindevevssykdom
 • Multippel sklerose (MS)
 • ALS og andre motorneuronsykdommer
 • Parkinsons sykdom
 • Alzheimers sykdom
 • Schizofreni
 • Epilepsi
 • Nyresvikt
 • Transplantasjon
 • Utlagt tarm
 • Tverrsnittlammelser
 • Amputasjon
 • Alvorlig brannskade
 • Alvorlig synstap
 • Alvorlig hørselstap 

Forsikringen dekker ikke

 • Sykdommer som har vist tegn de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen 
 • Dersom du selv har fremkalt eller forverret en lidelse 

Velg dekningsgrad

Du/partner velger selv hvilen dekning du/dere ønsker å kjøpe ut i fra deres behov: 3 G, 6 G eller 9 G.  

Utbetalingssum pr. 3, 6 eller 9 G: 

 • 3 G: 319 197 kr 
 • 6 G: 638 394 kr 
 • 9 G: 957 591kr 

Pris for både medlem og partner

Bestilling og meld skade

Bestilling:

Kontakt BFO Forsikring på tlf: 23 10 02 20, tast 1.

Mail: post@bfoforsikring.no.  

Meld skade: Kontakt BFO Forsikring

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsiden. Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis, forsikringsvilkår og avtalene mellom Befalets Fellesorganisasjon og det aktuelle forsikringsselskap som sammen med skadetilfellet legges til grunn for vurderingen.

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1