BFO Hovedtillitsvalgte

KontaktinformasjonRoter telefon_0.png

Hær

Rune ISVIK HTV-HAER@bfo.no 400 29 792

Sjø

Per Ivar HAUGEN HTV-SJO@bfo.no 934 59 898

Luft

Lars Andre ANTHONSEN HTV-LUFT@bfo.no 909 99 595

HV

Inge ØYEN inge.oyen@bfo.no 992 22 781

CYFOR

Tore KNUTSEN HTV-CYFOR@bfo.no 958 65 362

FST

Knut ANDERSEN HTV-FST@bfo.no 411 93 159

FMA

Jens Tore MOEN-ALFEI HTV-FMA@bfo.no 934 83 270

FLO

Sverre HOLTER HTV-FLO@bfo.no 474 52 352

FOH

Hans Petter MYRSETH HTV-FOH@bfo.no 909 98 298

FHS

Stein Hatlem Forsdahl HTV-FHS@bfo.no 992 47 085

FFT

Rolf FALCHENBERG HTV-FFT@bfo.no 992 08 326

ASS FFT

Kenneth B. Henriksen kenneth.b.henriksen@gmail.com 990 93 808

FPVS

Trond Arild BØLLA HTV-FPVS@bfo.no 992 15 663

FSAN

Christoffer MEVIK HTV-FSAN@bfo.no 958 42 832

FB

Vebjørn HANSSEN HTV-FB@bfo.no 404 35 973

ETJ

Ta kontakt på e-post HTV-ETJ@bfo.no  

FS

Ta kontakt på e-post HTV-FS@bfo.no  

FD

Stig Taraldsen Stig.Taraldsen@fd.dep.no 941 86 304

NSM

VAKANT   VAKANT

Om BFO Hovedtillitsvalgte

BFOs Hovedtillitsvalgte (HTV) ivaretar partsnivået hos den enkelte DIF (nivå 2) og er valgt av medlemmene med hjemmel i Hovedavtalen i Staten med Tilpasningsavtalen for Forsvaret (HATA).