BFO Dødsfall tillegg

Utvid dødsfalldekningen for deg og/eller partnerViktige elementer med forsikringen

  • Frivillig tilleggsforsikring
  • Forutsetter at medlem har BFO-pakken/BFO Partner 
  • Kan kjøpes av medlem og/eller partner 
  • Medlem/partner kan velge ulike dekninger, i klosser på 3G 
  • Krav til egenerklæring om helse 
  • Det er ingen nedtrapping på denne forsikringen, den gjelder uavkortet ut det året du fyller 60 år

Hvorfor kjøpe BFO Dødsfall tillegg?

BFO Dødsfall tillegg gir deg som medlem og/eller partner, muligheten til å kjøpe høyre dekning ved dødsfall, utover det som allerede finnes i BFO-pakken/BFO Partner. Skreddersy dine forsikringer slik at de passer din livssituasjon.  

Pris for medlem og partner

Velg dekningsgrad

Du/partner velger selv hvilen dekning du/dere ønsker å kjøpe ut i fra deres behov: 3, 6, 9, 12, 15 eller 18 G.

  •  3 G gir en forsikringssum på 319 197 kr 
  • 18 G gir en forsikringssum på 1 915 182 kr 

Denne forsikringen utbetales i tillegg til BFO-pakken/BFO Partner og forsikringer du/dere ellers har, også i Statens Pensjonskasse.  

Bestilling og meld skade

Bestilling:

Kontakt BFO Forsikring på tlf: 23 10 02 20, tast 1.

Mail: post@bfoforsikring.no.  

BFO Forsikring kan hjelpe til med behovsanalyse dersom du er usikker på hvilken dekning du/dere trenger. 

Meld skade: Kontakt BFO Forsikring

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1