BFO Barn

Har du forsikret det kjæreste du har?Hvorfor kjøpe BFO Barn?

BFO Barn er blant markedets beste barneforsikring. Forsikringen kan starte når barnet er mellom 3 måneder - 18 år. Forsikringen kan gjelde til fylte 26 år. Når BFO Barn utløper kan dekningene fortsette i Storebrand uten nye helseopplysninger.

BFO barn gir: 

 • Både engangs-utbetaling og månedlig utbetaling ved uførhet 
 • Uførepensjon til barnet ditt er 67 år 
 • Dekker medisinsk invaliditet som følge av ulykke 
 • Dekning for flere alvorlige sykdommer 
 • Er et viktig supplement til det NAV dekker 
 • Gir både familien og barnet økonomisk sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet

Følgende sykdommer er dekket

 • Kreft
 • Hjernesvulst
 • MS (Multippel sklerose)
 • Organtransplantasjon
 • Diabetes mellitus type 1
 • Ulcerøs colitt
 • Cystisk fibrose
 • Morbus Crohn/Crohns sykdom
 • Leddgikt
 • Nyresvikt
 • Lammelser
 • Alvorlig hjerneskade

Hvilke utbetalinger gir NAV, BFO Barn og BFO-pakken?

Dekninger NAV BFO Barn BFO-pakken
Medisinsk invaliditet etter ulykke 0 2 737 350 Inntil 3 830 364
Utvalgte sykdommer 0 414 750 106 399
Uførhet uansett årsak 0 879 270 -
Uførepensjon uansett årsak ca. 300 000 66 360 pr.år fra 18 til 67 år -
Dagpenger ved sykehusopphold Behovsprøvd 664 400 kr/pr dag etter 5 døgn, inntil 1 år
Behandlingsutgifter ved ulykke Behovsprøvd 101 351 191 518
Erstatning ved dødsfall Behovsprøvd 101 351 -
Ombygging av bolig 0 250 000 50 000

 

Pris

Alder Pris pr. mnd pr. barn
0-19 175
20-21 195
22-23 234
24-26 280

Bestilling og meld skade

Kontakt BFO Forsikring på tlf: 23 10 02 20, tast 1.

Mail: post@bfoforsikring.no.  

Meld skade: Kontakt BFO Forsikring eller meld din skade her.

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsiden. Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis, forsikringsvilkår og avtalene mellom Befalets Fellesorganisasjon og det aktuelle forsikringsselskap som sammen med skadetilfellet legges til grunn for vurderingen.

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1