Elevlån

Du kan søke om inntil 20.000 kr per skoleår. Nedbetaling starter først når du blir befal.Enkelt og greit lån til befalselever.

Lånet administreres av Forsvarets Personellservice (FP), med BFO som kausjonist.

Per november 2017 var renten 2,07% p.a. (Styres av FP)

Du må være medlem av BFO.

Lånet må nedbetales i løpet av plikttjenesten.

Renten påløper fra utbetalingstidspunkt, men du begynner ikke tilbakebetaling før du har blitt befal og første lønnslipp ankommer. 

Se dokumentene under for vilkår og låneskjema. 

Låneskjema må printes, fylles ut og returneres til BFO.