Graviditet i Forsvaret

Regelverk og nyttig informasjon til arbeidsgiver og arbeidstakerTil deg med personalansvar og du som skal/ har fått barn

Dette er en side hvor vi har samlet relevant informasjon/ regelverk til deg som er gravid ansatt, og til deg som har en gravid medarbeider i Forsvaret. 

Vi har hørt om gravide kvinner blir plassert på skrog som ligger på land, i stillinger som ikke gjenspeiler kompetansenivå, kvinner som får beskjed om at karrieren er ødelagt og inntekter som raser. Vi hører om kvinner som strykes fra arbeidsplanen på øvelser fordi det ikke er mulig å amme i skogen timevis fra tjenestested.

Vi har vært i kontakt med kvinnelige ansatte som underveis og etter et svangerskap opplever usikkerhet rundt lønn, stilling, tilrettelegging og videre karriere. Det råder mye usikkerhet rundt reglement både hos både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er bakgrunnen for at vi nå har laget en samleside med reglement som foreligger på området. 

Mange opplever å stå alene i en i utgangspunktet sårbar situasjon, og må være sin egen personelloffiser i søken om en givende stilling underveis i svangerskapet og når man returnerer til arbeidssted etter endt foreldrepermisjon.

Vi ser at det foreligger regelverk som skal ivareta kvinners rettigheter i svangerskapet og når man ammer, men at det er utfordrende å finne for linjeledere. Vi mener at det ikke foreligger et regelverk som er spesifikk nok for en organisasjon som Forsvaret. Vi savner retningslinjer fra høyere hold, og utfordrer Forsvaret til å lage en felles Policy for hvordan kvinner på best mulig måte skal bli ivaretatt før, underveis og etter et svangerskap. 

Ved å opplyse om plikter og rettigheter i forbindelse med å få barn i Forsvaret, håper vi at den gravide ansatte blir behandlet i henhold til regelverk, fornuft og med respekt. Dette gjelder også ansatte som returnerer til arbeid, og som ammer. 

Vi har samlet regelverk fra arbeidsmiljøloven (AML), Hovedtariffavtalen (HTA), Arbeidstidsavtale for Forsvaret (AFT), Statens personalhåndbok (SPH), arbeidsplassforskriften og arbeidstilsynet. 

Spørsmål & svar

Forsvarets bedrifthelsetjeneste

Humpete turer i Forsvarets kjøretøy og fartøy, nærkamptrening, skyting, klatring i høyden, lange øvelser uten nok søvn og mat, eller bare manglende muligheter for pause og hvile. Dette er noe av det som frarådes gravide i tjeneste.

Forsvarets bedriftshelsetjeneste (FBHT) sin rødliste beskriver hvilke eksponeringer en kvinne ikke skal bli eksponert for før, underveis og etter et svangerskap.

Har du en gravid medarbeider, eller er du den gravide medarbeideren så anbefaler vi dere til å ta kontakt med Forsvarets bedriftshelsetjeneste, for å gjøre en individuell vurdering av stillingen og eventuelle risikable arbeidsoppgaver. 

Rødlisten og kontaktinformasjon til FBHT finner du her.

Opplever du urettmessig behandling?

Forsvaret har i for liten grad et godt system for gravide. Man er i stor grad prisgitt sin nærmeste leder eller personelloffiser. Dette skaper ofte utfordringer for gravide og kvinner som ammer. 

Har du blitt behandlet på en urettmessig måte? 

Da vil vi høre fra deg!

Kontakt din hovedtillitsvalgte. Vårt nettverk av tillitsvalgte er stort og du skal føle deg trygg på at de stiller opp for deg når du trenger det. Kontaktinformasjon til hovedtillitsvalgte finner du nederst på siden. 

BFO vil alltid gå inn en sak med mål om å holde konfliktnivået så lavt som mulig, men med et krav til arbeidsgiver om at våre medlemmer får den behandlingen og tilretteleggingen man har krav på. I ytterste konsekvens vil vi kunne stille med juridisk bistand. 

Dersom du mener din tillitsvalgte ikke kan hjelpe deg er du velkommen til å ta kontakt med BFO sentralt. Vi vil kunne gi deg råd og veiledning, og hjelpe deg videre i prosessen.

Du kan melde sak direkte her

Kontaktpersoner

Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855
Mariell Halstensen
Kommunikasjonsrådgiver
93804855
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Tor Erik Eide
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
922 10 930
Tor Erik Eide
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
922 10 930
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595
Lars Anthonsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret (Bodin)
909 99 595