KAFO Landskonferanse

Informasjon om KAFO, program & møtelinkMøtelink

Møtelink er lagt ut bak innlogging. Det betyr at du må logge inn, øverst til høyre med bankID eller brukernavn/passord. 

Du vil da se en stor grønn knapp "Klikk her for å delta!"

Konferansen vil foregå på den digitale plattformen Teams. Logg inn i god tid før konferansestart. 

Program KAFO Landskonferanse

Oppstart lørdag 24. april kl.10.00-16.00. 

konferansens program: 

 • Valg av nytt KAFO landsstyre med leder og nestleder
 • Status BFO sentralt ved Rune Rudberg, fungerende leder BFO
 • Oppdatering Forsvarets Høyskole ved Jon Vestli, kompetanseutvikler BFO
 • Foredrag Sigurd Granemark
 • Sigurd Granmark har de siste 10 årene kartlagt hva som gjør at noen organisasjoner, utøvere, ansatte og lag alltid klarer å gjenskape de gode resultatene. Det viser seg at de beste ikke gjør andre ting, men de gjør ting litt annerledes. En av landets mest ettertraktede foredragsholdere deler sine tanker til nye, unge ledere.
 • Kahoot med premier
   

Hvem er Kadettenes Fellesorganisasjon?

Kadettenes fellesorganisasjon (KAFO) er et partipolitisk uavhengig organ for kadetter ved Forsvarets Høyskole, som er medlemmer i Befalets Fellesorganisasjon (BFO)

Hovedoppgaver

 • Ivareta kadetter faglige, økonomiske og sosiale interesser
 • Fremme samarbeidet mellom kadetter i forskjellige forsvarsgrener
 • Rekruttere kadetter til BFO

Tillitsvalgte ved skolene

KAFO velger sine tillitsvalgte lokalt ved skolene. Disse utgjør KAFO lokalstyre. Hver krigsskole og CIS har KAFO lokalstyre. De landstillitsvalgte som skal utgjøre KAFO landsstyre velges vanligvis på  BFO Ung Konferansen, som gjennomføres hver høst. Dessverre så har den pågående pandemien gjort det vanskelig for oss å møtes. Derfor blir det i 2021 en digital gjennomføring. 

Det å være tillitsvalgt innebærer å ha et ansvar for flere enn kun seg selv. Vi pleier å si at du trenger et kaldt hode, men et varmt hjerte. Du vil få opplæring av BFO og du vil få plass i avdelingens indre liv - der beslutninger fattes. Vervet gir deg også innsikt i saker og prosesser som omhandler egen- og andres hverdag. 

Utenfor krigsskolene og CIS er BFO representert med tillitsvalgte på alle nivåer i Forsvaret. Mange av disse startet sin tillitsvalgtkarriere nettopp på krigsskolen. Det gir tid og rom for å lære, påvirke og utvikle seg selv i noenlunde trygge rammer. 

Som tillitsvalgt får du tilgang på informasjon og beslutningsgrunnlag før andre - og du får muligheten til å påvirke prosessen frem mot beslutning. BFO har også et stort nettverk, som vi gjør tilgjengelig for deg hvis du trenger det.

Som tillitsvalgt spiller ikke lenger graden noe rolle, og du blir tatt på alvor. Dette åpner opp for en mulighet for deg til å skaffe et stort nettverk tidlig i karrieren.

Medlemmer av KAFO Landsstyre

Kontakt

John Anders Bakke
Rekrutteringsmedarbeider
45010814
John Anders Bakke
Rekrutteringsmedarbeider
45010814
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907