Kadettenes Fellesorganisasjon

Vil du være med å påvirke din egen og andres hverdag?KAFO Landsstyre

Kadettenes Fellesorganisasjon

Til deg som er tillitsvalgt

Den tillitsvalgte