Kadettenes Fellesorganisasjon

Vil du være med å påvirke din egen og andres hverdag?Hvem er KAFO?

Kadettenes fellesorganisasjon (KAFO) er et partipolitisk uavhengig organ for kadetter ved Forsvarets Høyskole, som er medlemmer i Befalets Fellesorganisasjon (BFO)

Hovedoppgaver

  • Ivareta kadetter faglige, økonomiske og sosiale interesser
  • Fremme samarbeidet mellom kadetter i forskjellige forsvarsgrener
  • Rekruttere kadetter til BFO

Tillitsvalgte ved skolene

KAFO velger sine tillitsvalgte lokalt ved skolene. Disse utgjør KAFO lokalstyre. Hver krigsskole og CIS har KAFO lokalstyre. De landstillitsvalgte som skal utgjøre KAFO landsstyre velges på Høstkonferansen hvert år. Fra 2019 byttet Høstkonferansen navn til BFO Ung Konferanse.

Det å være tillitsvalgt innebærer å ha et ansvar for flere enn kun seg selv. Vi pleier å si at du trenger et kaldt hode, men et varmt hjerte. Du vil få opplæring av BFO og du vil få plass i avdelingens indre liv - der beslutninger fattes. Vervet gir deg også innsikt i saker og prosesser som omhandler egen- og andres hverdag. 

Utenfor krigsskolene og CIS er BFO representert med tillitsvalgte på alle nivåer i Forsvaret. Mange av disse startet sin tillitsvalgtkarriere nettopp på krigsskolen. Det gir tid og rom for å lære, påvirke og utvikle seg selv i noenlunde trygge rammer. 

Som tillitsvalgt får du tilgang på informasjon og beslutningsgrunnlag før andre - og du får muligheten til å påvirke prosessen frem mot beslutning. BFO har også et stort nettverk, som vi gjør tilgjengelig for deg hvis du trenger det.

Som tillitsvalgt spiller ikke lenger graden noe rolle, og du blir tatt på alvor. Dette åpner opp for en mulighet for deg til å skaffe et stort nettverk tidlig i karrieren.