Hovedstyret

Øverste styrende organHovedstyret 2020-2023

Hovedstyret velges av kongressen, og er BFOs øverste styrende organ mellom ordinær kongress.

Det sittende hovedstyret ble valgt på 11. ordinære kongress november 2020. 

 

Prinsipp- og handlingsprogram 2020-2023

Ser grafikken feil ut? Klikk her for å laste den inn på nytt.

Hvem er i styret 2020-2023?

 
Verv Navn Grad Gren Region
Leder BFO Jens Bernhard Jahren Major Hær -
Nestleder BFO Rune Rudberg Oberstløytnant Hær -
Regionsvis innstilte        
Nord-Norge Rune Leivseth  OF 3 Major Hær Nord
Midt-Norge Morten Grotnes Valla OR 8 Kommandersersjant (m) Luft Midt-Norge
Viken Lars Ullensvang OF 4 Oberstløytnant (m) Luft Viken
Vest Christian Carstensen OR 6 Skvadronsmester Sjø Vest
Indre Østland Arne Enger OR 8 kommandersersjant  Hær Indre Østland
Fritt valgte        
Fritt Valgt Heidi C. Fredriksson OF 3 Major Hær Nord
Fritt Valgt Kristine Storesund OF 3 Orlogskaptein Sjø Vest
Fritt Valgt Kurt Spjelkavik OR 8 Kommandersersjant Luft Nord
Fritt Valgt Ole Anders Øie OF 5 Oberst Hær Viken
Fritt Valgt Ola Jonson Bakk OR 7 Stabssersjant Hær Indre Østland
Fritt Valgt Stig Snekvik OR 8 Kommandersersjant Luft Midt
Fritt Valgt Kjell Ivar Simensen OR 8 Kommandersersjant Viken
Fritt Valgt Eirik Østby OF 1 Løytnant Sjø Vest
Varamedlemmer Regionsvis        
Vara Nord-Norge Marit Nikolaisen OR 6 Skvadronsmester Sjø Nord
Vara Midt-Norge Dag Ola Lien OF 3 Major Luft Midt
Vara Vest Lars Kristian Danielsen OF 3 Major Hær Vest
Vara Viken Ole Bakker OF 1 Løytnant Luft Viken
Vara Indre Østland Nina Larsen OF 1 Løytnant Luft Indre Østland
Vara fritt valgte        
Vara 1 Anita Eide OF 1 Løytnant Sjø Vest 
Vara 2 Oddar Kristiansen OF 2 kaptein (m) Hær Nord
Vara 3 Daniel Kvåle OF 1 Fenrik Luft Midt
Vara 4 Jens-Aleksander Tande OF 2 Kaptein Hær Nord
Vara 5 Kristian Holand OF 4 Oberstløytnant Luft Nord
Vara 6 Dan Arve Stokke Eliassen OR 7 Stabssersjant Luft Midt

Kontaktpersoner Hovedstyret

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377