BFO Reise

Med dekning i hele verden for deg og familien - tilpasset et militært beordringsmønster.Hvorfor ha reiseforsikring?

 

Europeiske reiseforsikring

 

Skulle noe alvorlig skje med deg, familien, bagasjen eller leiebilen når du er på reise er du dekket i hele verden av en av Norges beste reiseforsikringer.

Vi har tilpasset vilkårene slik at de passer medlemmenes tjeneste- og reisemønster. Europeiskes verdensomspennende nettverk er trygt å ha med seg på reisen.

Forsikringen gjelder:

• Tjeneste- og fritidsreiser i hele verden i inntil 90 dager, også reiser som starter på tjenestested (aktuelt for pendlere).

• Personell som tjenestegjør i utlandet, i PE-stillinger eller tilsvarende.

• Utreise fra fartøy er omfattet.

• Utvidet dekning for ekstremsport / risikoaktiviteter

125 kroner pr måned

Last ned Europeiske App for å melde inn din skade:

Europeiske reiseforsikring har utarbeidet en app for å melde inn skader. Appen finner blant annet nærmeste godkjente lege/sykehus basert på geolokasjon.

Europeiske har nettverk i hele verden.

Ved behov for helse/medisinsk råd kan du ringe norsktalende sykepleier for råd på din reise - Helt gratis, gjennom hele døgnet. Ring +47 21495000 og tast 3.

Se Europeiske sin informasjonsside på hvordan melde skade.

Dekningstabell

Reiseforsikring   Dekning i kroner
Personelig reisegods Enkeltperson/Familie 100 000 / 200 000
Verdigjenstander (smykker/klokker) Enkeltperson/Familie 20 000 / 35 000
Enkeltgjenstander   30 000
Sykkel med påmontert utstyr   40 000
Egenandelsdekning skadet leiebil Kun privatreiser Ubegrenset
Arbeidsgivers effekter   15 000
Forsinket bagasje Privat/Tjenestereise 5 000 / 10 000
Forsinket reise Enkeltperson/Familie 3 000*
Reiseavbrudd  (tapt ferie 2 000 pr dag) Enkeltperson/Familie 50 000 / 100 000**
Psykologisk førstehjelp   25 000
Reisesyke   Ubegrenset
Hjemtransport   Ubegrenset
Returreise   Ubegrenset
Evakuering   Ubegrenset
Reiseansvarsdekning   15 000 000
Rettshjelp   100 000
Avbestilling Enkeltperson/Familie 125 000 / 250 000
Helsetelefon   Tilgjengelig hele døgnet
Inkluderte tilleggsdekninger    
Ulykke - død/invaliditet   300 000
Barn under 21 år død/invaliditet 100 000 / 500 000

* til transport/overnatting ubegrenset

** Inntil reisens pris, maks pris vist i tabell

Tabellen over gir kun en oversikt. Se vilkår/forsikringsbevis for fullstendig informasjon.

Europeiske - hjelp ved skade

Tips

Ser grafikken feil ut? Klikk her for å laste den inn på nytt.

Du kan benytte appen til å finne nærmeste godkjente lege/sykehus basert på geolokasjon. Du kan også ringe en norsktalende sykepleier og få råd til alt fra små kutt til større medisinske problemer - helt gratis.

Husk at Europeiske har nettverk i hele Verden.

Har du vært utsatt for skade, tyveri, forsinket/tapt bagasje eller annet kan du melde saken direkte i appen. 

Europeiske er Norges eneste forsikringsselskap med verdensdekkende nettverk. I videoen under kan du se hvordan Europeiske jobber for å kvalitetssikre leger og sykehus i hele Verden - slik at du får vite hvilke lokale sykehus som er trygge, og hvilke du skal holde deg langt unna.