BFO Reise

Dekning i hele verden for deg og din familieHvorfor bør jeg ha BFO Reise?

BFO Reise leveres av Europeiske Reiseforsikring og ble kåret til den beste reiseforsikringen både i 2018 og 2019. Testen kan du lese her

BFO Reise koster 135 kr/mnd og er av typen super helårsforsikring. Egenandel varierer fra 0 til 2 000 kr. 

Dersom noe alvorlig skulle skje med deg, familien, bagasjen eller leiebilen når du er på reise, vil reiseforsikringen bistå med råd og økonomisk dekning. Reiseforsikringen har dekning i hele verden, døgnet rundt, og Europeiskes verdensomspennende nettverk er trygt å ha med seg på reisen. 

Reiseforsikringen trer i kraft i det du går ut fra huset ditt. 

Husk å kjøpe reiseforsikring før reisen starter. Kjøper du forsikringen etter avreise, vil den dessverre ikke være gyldig. Ved kjøp av reiseforsikring nå, vil ikke avbestillingsforsikring gjelde for reiser som allerede er kjøpt.

Viktig: Du ikke må sende elektronisk eller optisk utstyr, skjøre gjenstander, medisiner, penger, pass, smykker o.l, som innsjekket bagasje. 

Reiseforsikring tilpasset et militært yrkesliv

I samarbeid med Europeiske Reiseforsikring har vi tilpasset vilkårene slik at de passer medlemmenes tjeneste- og reisemønster:

Tjeneste- og fritidsreiser i hele verden i inntil 90 dager for:

    • Reiser som starter på tjenestested (aktuelt for pendlere)
    • Utreiser fra fartøy (midlertidig stasjoneringssted)
    • Personell som tjenestegjør i utlandet, i PE-stillinger eller tilsvarende (gjelder ikke sykdomsbehandling i bostedslandet, dette skal arbeidsgiver dekke)

Forsikringen har utvidet dekning for ekstremsport/risikoaktiviteter.

Hvem gjelder BFO Reise for?

BFO Reise gjelder for medlem/partner/barn med samme folkeregistrerte adresse til den dagen barnet fyller 21 år.

Ekstra gode vilkår

Vi ønsker å trekke frem noen ekstra gode vilkår som er trygt å ha i ryggen når du går ut fra huset ditt.

 • Super helårsforsikring
 • Europeiske har nettverk i hele verden og finner godkjente leger/sykehus i nærheten av deg
 • Helsetelefon - Kontakt en norsktalende sykepleier å få medisinske råd - Helt gratis
 • Dekker egenandelen ved skade på leiebil - Ubegrenset dekning
 • Dekker uhellsskader på blant annet mobil og kamera
 • Ingen egenandel på tyveri, sykdom eller forsinkelser i reiseplanen
 • Forsinket bagasje tjenestereise - 10 000 kr
 • Forsinket bagasje fritidsreise - 5 000 kr
 • Tap av hotell og arrangementer ved forsinkelse på minst 8 timer
 • Veterinærutgifter (innenfor EU/EØS) - 5 000 kr

Dekningstabell

Dekningstabellen gjelder fra 01.01.2021. 

Tabellen over gir kun en oversikt. Se forsikringsvilkår for fullstendig informasjon. Det finner du på min side når du logger på bfo.no.

 

Presisering helsekostnader

Vi ønsker å presisere at medisinske utgifter på reise, for eksempel legebehandling og sykehus, er dekket av BFO Reise. 

Helsekostnader: 

 • Medisinske utgifter - Ubegrenset dekningssum 
 • Returreise/remplassering - Ubegrenset dekningssum
 • Hjemtransport/medisinsk evakuering - Ubegrenset dekningssum
 • Tilkallelse - Ubegrenset dekningssum
 • Tapte feriedager - Kr 2 000 pr dag inntil reisens pris

Bestilling

Når du meldte deg inn i BFO tok du et valg om du ønsket BFO Reise eller ikke. Mange av våre medlemmer ønsker BFO Reise ved innmeldingstidspunkt. Hvis du ikke har BFO Reise kan du kontakte vårt eget forsikringskontor BFO Forsikring på tlf. 23 10 02 20, tast 1 eller mail: post@bfoforsikring.no. 

Er du under 29 år?

Du har muligheten til å kjøpe forsikringspakken BFO UNG som inneholder: BFO Innbo, BFO Reise, samt en ulykkesdekning. Den koster 200 kr/mnd og har en egenandelsfri skade på BFO Reise pr.år.

Er du lærling, elev eller kadett?

Hvis du er lærling, elev eller kadett så får du BFO Reise gratis som en del av din gratis forsikringspakke. 

Meld skade

Kontakt BFO Forsikring eller meld din skade her

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsiden. Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis, forsikringsvilkår og avtalene mellom Befalets Fellesorganisasjon og det aktuelle forsikringsselskap som sammen med skadetilfellet legges til grunn for vurderingen.

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1