BFO Reise

Dekning i hele verden for deg og din familie 

Hvorfor bør jeg ha BFO Reise?

BFO Reise leveres av Europeiske Reiseforsikring og ble kåret til den beste reiseforsikringen både i 2018 og 2019.

Testen kan du lese her

Dersom noe alvorlig skulle skje med deg, familien, bagasjen eller leiebilen når du er på reise, vil reiseforsikringen bistå med råd og økonomisk dekning. Reiseforsikringen har dekning i hele verden, døgnet rundt, og Europeiskes verdensomspennende nettverk er trygt å ha med seg på reisen. 

Reiseforsikringen trer i kraft i det du går ut fra huset ditt. 

Reiseforsikring tilpasset et militært yrkesliv: 

I samarbeid med Europeiske Reiseforsikring har vi tilpasset vilkårene slik at de passer medlemmenes tjeneste- og reisemønster:

Tjeneste- og fritidsreiser i hele verden i inntil 90 dager for:

    • Reiser som starter på tjenestested (aktuelt for pendlere)
    • Utreiser fra fartøy (midlertidig stasjoneringssted)
    • Personell som tjenestegjør i utlandet, i PE-stillinger eller tilsvarende (gjelder ikke sykdomsbehandling i bostedslandet, dette skal arbeidsgiver dekke)

Forsikringen har utvidet dekning for ekstremsport/risikoaktiviteter.

Vær i forkant

Husk å kjøpe reiseforsikring før reisen starter. Kjøper du forsikringen etter avreise, vil den dessverre ikke være gyldig.
Ved kjøp av reiseforsikring nå, vil ikke avbestillingsforsikring gjelde for reiser som allerede er kjøpt.

Viktig: Du ikke må sende elektronisk eller optisk utstyr, skjøre gjenstander, medisiner, penger, pass, smykker o.l, som innsjekket bagasje. 

Hvem gjelder BFO Reise for?

BFO Reise gjelder for medlem/samboer/ektefelle og barn med samme folkeregistrerte adresse til den dagen barnet fyller 21 år.

Ekstra gode vilkår

Vi ønsker å trekke frem noen ekstra gode vilkår som er trygt å ha i ryggen når du går ut fra huset ditt.

 • Super helårsforsikring
 • Europeiske har nettverk i hele verden og finner godkjente leger/sykehus i nærheten av deg
 • Helsetelefon - Kontakt en norsktalende sykepleier å få medisinske råd - Helt gratis
 • Dekker egenandelen ved skade på leiebil - Ubegrenset dekning
 • Dekker uhellsskader på blant annet mobil og kamera
 • Ingen egenandel på tyveri, sykdom eller forsinkelser i reiseplanen
 • Forsinket bagasje tjenestereise - 10 000 kr
 • Forsinket bagasje fritidsreise - 5 000 kr
 • Tap av hotell og arrangementer ved forsinkelse på minst 8 timer
 • Veterinærutgifter (innenfor EU/EØS) - 5 000 kr

Hvordan kjøpe BFO Reise?

Når du meldte deg inn i BFO tok du et valg om du ønsket BFO Reise eller ikke. Mange av våre medlemmer ønsker BFO Reise ved innmeldingstidspunkt. Hvis du ikke har BFO Reise kan du kontakte vårt eget forsikringskontor BFO Forsikring på tlf. 23 10 02 20, tast 1 eller på post@bfoforsikring.no. 

BFO Reise koster 125 kr/mnd og er av typen super helårsforsikring. Egenandel varierer fra 0 til 2 000 kr. 

Er du under 28 år?

Ut året du fyller 28 år får du tilgang til Forsikringspakken #under28, som inneholder: BFO Innbo, BFO Reise, samt en ulykkesdekning. Den koster 180 kr/mnd og  har en egenandelsfri skade pr.år.

Er du lærling, elev eller kadett?

Hvis du er 1. års lærling, elev eller kadett så får du BFO Reise gratis som en del av din lærlingforsikring, elevforsikring eller kadettforsikring

2. års lærling får BFO Reise gratis gjennom Forsikringspakken #under28.

Hvordan melde skade

Fremgangsmåte for hvordan du kan melde skade finner du her

Dekningstabell

Reiseforsikring   Dekning i kroner
Personelig reisegods Enkeltperson/Familie 100 000 / 200 000
Verdigjenstander (smykker/klokker) Enkeltperson/Familie 20 000 / 35 000
Enkeltgjenstander   30 000
Sykkel med påmontert utstyr   40 000
Egenandelsdekning skadet leiebil Kun privatreiser Ubegrenset
Arbeidsgivers effekter   15 000
Forsinket bagasje Privat/Tjenestereise 5 000 / 10 000
Forsinket reise Enkeltperson/Familie 3 000*
Reiseavbrudd  (tapt ferie 2 000 pr dag) Enkeltperson/Familie 50 000 / 100 000**
Psykologisk førstehjelp   25 000
Reisesyke   Ubegrenset
Hjemtransport   Ubegrenset
Returreise   Ubegrenset
Evakuering   Ubegrenset
Reiseansvarsdekning   15 000 000
Rettshjelp   100 000
Avbestilling Enkeltperson/Familie 125 000 / 250 000
Helsetelefon   Tilgjengelig hele døgnet
Inkluderte tilleggsdekninger    
Ulykke - død/invaliditet   300 000
Barn under 21 år død/invaliditet 100 000 / 500 000

* til transport/overnatting ubegrenset

** Inntil reisens pris, maks pris vist i tabell

Tabellen over gir kun en oversikt. Se forsikringsvilkår for fullstendig informasjon. 

Det finner du på min side når du logger på bfo.no. Kontakt BFO Forsikring dersom du trenger assistanse.

Vi minner om at forsikringsbeviset overstyrer de generelle vilkårene.

BFO Forsikring

Som medlem i BFO har du tilgang til vårt eget forsikringskontor, BFO Forsikring. Våre forsikringsrådgivere har lang utdannelse innen fagfeltet, erfaring med ulike forsikringsselskap og et godt samarbeid med Forsvarets Personellservice. BFO Forsikring er opptatt av å ta vare på deg som medlem og gi deg gode og ærlige råd, tilpasset dine behov og din livssituasjon. 

Hva kan BFO Forsikring hjelpe deg med? 

 • Svare på alt som gjelder BFO sine forsikringer, unntatt selve skadeoppgjøret (de kan mye om skader også).
 • Starte og stoppe forsikringer  
 • Gi deg uavhengige proffe råd ut fra lån, økonomi og familiesituasjon 
 • Ved skade er vi på din side  
 • Hjelp i klagesaker

Kontakt BFO Forsikring ved spørsmål om forsikringsvilkår eller hvis du ønsker å kjøpe BFO Reise. 

Du forsvarer landet – Vi forsvarer og forsikrer deg! 

Kontakt Europeiske

Ser grafikken feil ut? Klikk her for å laste den inn på nytt.

 

 

 

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1

Logg inn for å få tilgang til polisenummeret

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem