BFO Innbo

Vi gir deg ubegrenset dekning i hele Verden, tilpasset et militært yrkesliv, til en meget god pris.IF logo.pngForsikringen leveres av If.

Verdens beste innboforsikring?

Alle som (med virkning fra 1. januar 2014) melder seg inn i BFO omfattes av innboforsikringen fra
innmeldingstidspunktet, med mindre man velger å reservere seg. Elever og kadetter har forsikringen.

#Under28 kategorien, har denne inkludert i sin pakke.

I 2019 er prisen 115kr pr mnd uavhengig av hvor man bor.

Årspremien på kr 1380 belastes FP-konto ved hovedforfall 1. januar hvert år.

Forsikringen er spesialtilpasset den militære profesjon. Vilkårene omfatter pendlertilværelse med
opphold på hybel og lugar. Tidligere var det slik at man måtte kjøpe tilleggsdekning dersom man
skulle tjenestegjøre utenlands. Dette kostet fort flere tusen. Dette er fra 2017 inkludert i vår ordning!

Spesiell egenandel ved skade på nyere enkeltgjenstander.
Ved skade på følgende enkeltgjenstander, kjøpt nye, er egenandelen kr 1 000:
• Mobiltelefoner nyere enn 1 år.
• Andre gjenstander nyere enn 2 år.
• Hvitevarer nyere enn 5 år

Denne egenandelen gjelder ikke ved skade på:
Sykkel, klær, motorisert hageredskap, elektriske gjenstander som er beregnet til utendørsbruk, 
elektrisk verktøy samt gjenstander som anvendes i ervervsmessig sammenheng.
Forsikringen har en egenandel på kr. 3 000 for øvrig.
Se tabell innbo/løsøreforsikring under.

BFOs innboforsikring inkluderer også:

  • Innbo utland
  • Containerforsikring
  • ID-tyveri Superdekning er som tidligere inkludert i prisen

 

Innboforsikring dekninger 2017.JPG

Logg inn for å se forsikringsbevis for 2018. Dette dokumentet overstyrer de generelle vilkårene og viser BFOs spesialdekninger.

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem