BFO Innbo

Innboforsikring tilpasset et militært yrkeslivHvorfor bør jeg ha BFO Innbo?

BFO Innbo leveres av If Skadeforsikring. Forsikringsselskapet har vunnet priser for god kundeservice flere år på rad. 

Innboforsikring er noe alle bør ha enten de leier eller eier bolig. Forsikringen dekker skader på innbo og løsøre ved for eksempel brann, tyveri eller andre skader.  

Forsikringen gjelder på kaserne og i militære forlegninger i inn- og utlandet, samt om bord på Forsvarets fartøy. Forsikringen gjelder også på midlertidig bosted, på annet sted i hele verden, som følge av arbeid i Forsvaret.  

BFO Innbo inkluderer også forsikring mot uhell og tyveri når du tar ting med deg ut av hjemmet. Søler du kaffe over den nye PC-en din, eller mobilen din blir stjålet, er dette dekket. 

Innboforsikring tilpasset et militært yrkesliv

  • Containerforsikring: Vilkårene omfatter pendlertilværelse med opphold på forlegning og lugar. Omfatter også de som tjenestegjør utenlands 
  • BFO Utland: Ved flytting til utlandet grunnet nytt tjenestested 

Hvem gjelder BFO Innbo for?

BFO Innbo gjelder medlem/partner/barn med felles adresse i Folkeregisteret. Personer i et bokollektiv regnes ikke som faste husstandsmedlemmer.  

BFO Innbo omfatter også barn som flytter hjemmefra for studier eller førstegangstjeneste i inntil 2 år uten å melde adresseendring i Folkeregisteret. 

Hvordan kjøpe BFO Innbo?

Alle som melder seg inn i BFO omfattes av BFO Innbo, med mindre man velger å reservere seg.  

Hvis du ikke har BFO Innbo, men ønsker den, kan du kontakte BFO Forsikring på tlf. 23 10 02 20, tast 1 eller mail: post@bfoforsikring.no. 

BFO Innbo koster 135 kr/mnd. 

Er du under 29 år? 

Du har muligheten til å kjøpe forsikringspakken BFO UNG som inneholder: BFO Innbo, BFO Reise, samt en ulykkesdekning. Den koster 200 kr/mnd og har en egenandelsfri skade på BFO Innbo pr.år. 

Er du elev, kadett eller lærling?

Hvis du er elev, kadett eller lærling så får du BFO Innbo gratis, som en del av din gratis forsikringspakke.  

Ekstra gode vilkår

Vi ønsker å trekke frem noen vilkår vi tror er viktig for medlemmene våre:

  • Containerforsikring 
  • BFO Utland 
  • ID-tyveri 
  • Uhellskade på sportsutstyr i bruk, inntil kr 40 000 
  • Skader ved flytting (gjelder transport, inn- og utbæring)- ubegrenset dekning 
  • Utleieforsikring- skader og økonomisk tap ved utleie av helårsboliger 
  • Bekjempelse av skadedyr - Inntil kr 100 000 

Dekningstabell

Nyhet! Forsikringssum har økt fra 30 000 til 40 000 gjennomgående.

Tabellen over gir kun en oversikt. Se forsikringsvilkår for fullstendig informasjon. Det finner du på min side når du logger på bfo.no.

Hvordan melde skade

Kontakt BFO Forsikring eller meld din skade her

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsiden. Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis, forsikringsvilkår og avtalene mellom Befalets Fellesorganisasjon og det aktuelle forsikringsselskap som sammen med skadetilfellet legges til grunn for vurderingen.

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
23100220, tast 1