BFO Innbo

Innboforsikring tilpasset et militært yrkeslivIF logo.png

Hvorfor bør jeg ha BFO Innbo?

BFO Innbo leveres av If. Forsikringsselskapet har vunnet priser for god kundeservice flere år på rad.

Innboforsikring er noe alle bør ha enten de leier eller eier bolig. Forsikringen dekker skader på innbo og løsøre ved for eksempel brann, tyveri eller andre skader. 

Forsikringen gjelder i kaserne og i militære forlegninger i inn- og utlandet, samt om bord på Forsvarets fartøy. Forsikringen gjelder også på midlertidig bosted, på annet sted i hele verden, som følge av arbeid i Forsvaret. 

BFO Innbo inkluderer også forsikring mot uhell og tyveri når du tar ting med ut av hjemmet ditt,. Søler du kaffe over den nye PC-en din, eller mobilen din blir stjålet, er dette dekket. 

Innboforsikring tilpasset et militært yrkesliv: 

 • Containerforsikring: Vilkårene omfatter pendlertilværelse med opphold på forlegning og lugar. Omfatter også de som tjenestegjør utenlands
 • BFO Utland: Ved flytting til utlandet grunnet nytt tjenestested

Vær i forkant

Husk å kjøpe innboforsikring før skaden inntreffer. 

Hvem gjelder BFO Innbo for?

Det gjelder medlemmet, samt ektefelle/samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av medlemmets faste husstand. Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som faste husstandsmedlemmer. 

Innboforsikringen omfatter også barn som flytter hjemmefra for studier eller førstegangstjeneste i inntil 2 år uten å melde adresseendring i Folkeregisteret.
 

Hvordan kjøpe BFO Innbo?

Når du meldte deg inn i BFO tok du et valg om du ønsket BFO Innbo eller ikke. Mange av våre medlemmer ønsker BFO Innbo ved innmeldingstidspunkt.

Hvis du ikke har BFO Innbo kan du kontakte vårt eget forsikringskontor BFO Forsikring på tlf. 23 10 02 20, tast 1 eller på post@bfoforsikring.no. 

BFO Innbo koster 125 kr/mnd og har superdekning med de beste vilkårene. Egenandel varierer fra 0 til 3 000 kr. 

Er du under 28 år?

Ut året du fyller 28 år får du tilgang til Forsikringspakken #under28, som inneholder: BFO Innbo, BFO Reise, samt en ulykkesdekning. Den koster 180 kr/mnd og  har en egenandelsfri skade pr.år.

Er du lærling, elev eller kadett?

Hvis du er 1. års lærling, elev eller kadett så får du BFO Innbo gratis som en del av din lærlingforsikring, elevforsikring eller kadettforsikring

2. års lærling får BFO Innbo gratis gjennom Forsikringspakken #under28.

Ekstra gode vilkår

Vi ønsker å trekke frem noen vilkår vi tror er viktig for medlemmene våre:

 • Containerforsikring
 • BFO Utland
 • ID-tyveri
 • Uhellskade på sportsutstyr i bruk, inntil 30 00 kr
 • Dobbel boligforsikring ved kjøp/salg av bolig - dekker dokumenterte utgifter til ordinære rentekostnader
 • Skader ved flytting (gjelder transport, inn- og utbæring)- ubegrenset dekning
 • Utleieforsikring- skader og økonomisk tap ved utleie av helårsboliger
 • Bekjempelse av skadedyr - Inntil 100.000 kr

Hvordan melde skade

Fremgangsmåte for hvordan du kan melde skade finner du her

Dekningstabell

Hvilke skader omfattes Dekning i kroner
Standard egenandel 3000
Egenandel (enkelt) gjenstander 0/2000
Maksimal forsikringsum Ubegrenset
Enkeltgjenstand o gsamlinger begrensning 500 000
Smykker og gull (edeltmetall) 500 000
Innbo permanent lagret i annen bygning inntil 30 000
Innbo midlertidig lagret inntil 2 år Ubegrenset
Yrkesaktive utenfor Norden, med innbo i Norden Ubegrenset
Penger og verdipapir 10 000
Yrkesløsøre på forsikringstedet 30 000
Yrkesløsøre på arbeidsplass Bygning / Garderobeskap 30 000
Løst tilbehør til bil / båt 30 000
Vare- / båttilhenger 30 000
Fritidsbåt inntil 15 fot og påhengsmotor inntil 10hk på forsikringsstedet 30 000
Tyveri / hærværk på leide rom i bolig 30 000
Tyveri fra bod/loft/garasje 100 000
Tyveri på sted med adgang for fremmede (f.eks. fellesgarasje, treningssenter, butikk, skole) 30 000
Tyveri fra boligens uteareal 30 000
Tyveri av sykkel hvor som helst 30 000
Tyveri av barnevogn hvor som helst Ubegrenset
Tyveri fra arbeidsplass 30 000
Napping av veske 30 000
Skader ved flytting privat Ubegrenset
Sanering av veggedyr (inkl gnagere, kakkerlakker og skjeggkre) 100 000
Bygningsmessig endring for rullestolbruker etter ulykke 250 000
ID-tyveri Ja
Dobbelt boligforsikring Ja
Utleieforsikring Ja
Uhellskader sportstutstyr i bruk Ja
Barn som flytter hjemmefra for studier eller førstegangstjeneste i inntil 2 år uten å melde adresseendring i folkeregisteret Ja

Tabellen over gir kun en oversikt. Se forsikringsvilkår for fullstendig informasjon.

Det finner du på min side når du logger på bfo.no. Kontakt BFO Forsikring dersom du trenger assistanse.

Vi minner om at forsikringsbeviset overstyrer de generelle vilkårene.

BFO Forsikring

Som medlem i BFO har du tilgang til vårt eget forsikringskontor, BFO Forsikring. Våre forsikringsrådgivere har lang utdannelse innen fagfeltet, erfaring med ulike forsikringsselskap og et godt samarbeid med Forsvarets Personellservice. BFO Forsikring er opptatt av å ta vare på deg som medlem og gi deg gode og ærlige råd, tilpasset dine behov og din livssituasjon. 

Hva kan BFO Forsikring hjelpe deg med? 

 • Svare på alt som gjelder BFO sine forsikringer, unntatt selve skadeoppgjøret (de kan mye om skader også).
 • Starte og stoppe forsikringer  
 • Gi deg uavhengige og proffe råd ut i fra lån, økonomi og familiesituasjon 
 • Ved skade er vi på din side  
 • Hjelp i klagesaker

Kontakt BFO Forsikring ved spørsmål om forsikringsvilkår eller hvis du ønsker å kjøpe BFO Innbo. 

Du forsvarer landet – Vi forsvarer og forsikrer deg! 

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontor
23100220 tast 1