BFO Innbo

Vi gir deg ubegrenset total dekningssum i hele verden, tilpasset et militært yrkesliv, til en meget god pris.Verdens beste innboforsikring?

IF logo.pngForsikringen leveres av If.

Alle som melder seg inn i BFO omfattes av innboforsikringen fra innmeldingstidspunktet, med mindre man velger å reservere seg.

I 2020 er prisen 125 kroner per måned uavhengig av hvor man bor.

Forsikringen er spesialtilpasset den militære profesjon. Vilkårene omfatter pendlertilværelse med opphold på hybel og lugar. Tidligere var det slik at man måtte kjøpe tilleggsdekning dersom man skulle tjenestegjøre utenlands.

Egenandel på forsikringen varierer fra 0 til 3000 kroner

BFO innbo inkluderer også:

  • Innbo utland
  • Containerforsikring
  • Dobbel boligforsikring
  • Uhellskade til sportsutstyr i bruk
  • ID-tyveri
  • Superdekning er som tidligere inkludert i prisen

Dekningstabell

Hvilke skader omfattes Dekning i kroner
Standard egenandel 3000
Egenandel (enkelt) gjenstander 0/2000
Maksimal forsikringsum Ubegrenset
Enkeltgjenstand o gsamlinger begrensning 500 000
Smykker og gull (edeltmetall) 500 000
Innbo permanent lagret i annen bygning inntil 30 000
Innbo midlertidig lagret inntil 2 år Ubegrenset
Yrkesaktive utenfor Norden, med innbo i Norden Ubegrenset
Penger og verdipapir 10 000
Yrkesløsøre på forsikringstedet 30 000
Yrkesløsøre på arbeidsplass Bygning / Garderobeskap 30 000
Løst tilbehør til bil / båt 30 000
Vare- / båttilhenger 30 000
Fritidsbåt inntil 15 fot og påhengsmotor inntil 10hk på forsikringsstedet 30 000
Tyveri / hærværk på leide rom i bolig 30 000
Tyveri fra bod/loft/garasje 100 000
Tyveri på sted med adgang for fremmede (f.eks. fellesgarasje, treningssenter, butikk, skole) 30 000
Tyveri fra boligens uteareal 30 000
Tyveri av sykkel hvor som helst 30 000
Tyveri av barnevogn hvor som helst Ubegrenset
Tyveri fra arbeidsplass 30 000
Napping av veske 30 000
Skader ved flytting privat Ubegrenset
Sanering av veggedyr (inkl gnagere, kakkerlakker og skjeggkre) 100 000
Bygningsmessig endring for rullestolbruker etter ulykke 250 000
ID-tyveri Ja
Dobbelt boligforsikring Ja
Utleieforsikring Ja
Uhellskader sportstutstyr i bruk Ja
Barn som flytter hjemmefra for studier eller førstegangstjeneste i inntil 2 år uten å melde adresseendring i folkeregisteret Ja

Tabellen over gir kun en oversikt. Se vilkår og forsikringsbevis for fullstendig informasjon.

Vi minner om at forsikringsbeviset overstyrer de generelle vilkårene.

Har du spørsmål til innholdet i forsikringen, eller ønsker å kjøpe / kansellere denne kan du kontakte BFO Forsikring på telefon 23 10 02 20 tast 1.