BFO-stipendet

Ønsker du mer utdanning?Populært medlemstilbud

BFO-stipendet er et populært tilbud for våre medlemmer. BFO vil signalisere at utdanning er viktig og at Forsvaret trenger godt kvalifiserte medarbeidere. Søknadsvinduet er fra juni til 31. august hvert år. Stipendene gjelder for ett år av gangen, og følger utdanningsåret. Det vil si at tildelingen skal dekke utgifter til høst- og/ eller vårsemester. Det kan ikke gis tilbakevirkende kraft. 

Hvem kan søke?

Betalende medlemmer er kvalifisert for å søke BFO-stipend. Stipendet kan brukes til forbedring av karakterer fra videregående skole, utdanning på høyskole- og universitetsnivå eller annen kompetansegivende utdanning av et omgang tilsvarende deltid/heltid et år. Det er også mulig å søke om stipend til videreutdanning basert på selvstudium. 

Søkere som har vært/ eller er engasjert i organisasjonsarbeid i eksempelvis BFO UNG/ KAFO eller har vært/ er tillitsvalgt i BFO vil bli prioritert. 

Hva dekker BFO-stipendet?

Stipendets maksimale utbetaling er på 12 500,- pr. studieår. Kvalifiserende studier for senere militær utdanning, samt. studier innen forsvarsaktuelle temaer er prioriterte områder for stipendordningen. 

Stipendet skal bidra til å dekke utgifter knyttet til studiet som eksempelvis studie- og eksamensavgift, nødvendig litteratur og reise- og oppholdsutgifter.

Hvor søker jeg?

Søknadsprosessen er elektronisk. Logg deg inn på minside og benytt " Mine saker - Ny sak - Stipendsøknad" i menyen til venstre for å fylle ut søknadsskjemaet.

Du har mulighet til å søke mellom 1.juni-31.august. Det vil si at det ikke er mulig å søke støtte for studieåret 2022-2023 før 01.juni 2022. 

Du vil motta en e-post som bekrefter innvilget sum og prosessen videre. 

Kontaktperson BFO-stipendet

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907