Stipend

Ønsker du mer utdanning? BFO støtter våre medlemmers egenutvikling på mange måter, men den mest fleksible er nok gjennom BFO-stipendet.Populært medlemstilbud

BFO-stipendet er svært populært, og interessen har vært stabil de siste årene. 

BFO vil med ordningen signalisere at utdanning skal lønne seg og at Forsvaret trenger godt kvalifiserte medarbeidere.

Søknadsvinduet er normalt fra medio mai til utløpet av august hvert år, og er tenkt å dekke utdanning for det påfølgende studieåret.

Stipendordningen skal bidra til å stimulere og motivere medlemmene til å ta ansvar for egen utvikling og kompetanseheving.

Betalende medlemmer i BFO kan søke om stipend fra ordningen til etter- og videreutdanning på høgskole-/universitetsnivå, forbedring av karakterer fra videregående skole eller annen kompetansegivende utdanning av et omfang tilsvarende heltid/ deltid ett år. Det er innen denne rammen også mulig å søke om stipend til videreutdanning basert på selvstudium.

Grunnlaget for tildelingen er delvis dekning av utgifter til studiet som for eksempel studieavgift, eksamensavgift, nødvendig litteratur og reise- og oppholdsutgifter.

Stipendets maksimale utbetaling er kroner 12 500,- pr studieår. Kvalifiserende studier for senere militær utdanning samt studier innen forsvarsaktuelle tema er prioriterte områder for stipendordningen. Søkere som har vist eller viser engasjement og interesse for organisasjonsarbeid i BFO/KAFO/BFO UNG vil bli prioritert.

Søknadsprosessen er elektronisk.

Logg deg inn på Minside og benytt "Mine Saker - Ny sak - Stipend" i menyen til venstre for å fylle ut søknadsskjemaet. Din søknad vil bli behandlet etter søknadsfristen 31. August, og du vil få en e-post som bekrefter innvilget sum og prosessen videre

Kontaktpersoner

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907