Om Utdanning

BFO mener: Om utdanning i ForsvaretOm militær utdanning

Den militære profesjon stiller store kompetansekrav. For BFO er det en selvfølge med en sterk militær profesjonskultur bygget på yrkesetikk. All utdanning skal bidra til å utvikle holdninger og atferd som gir anseelse og troverdighet. For BFO er det en selvfølge at utdanningsordninger for personellet tilpasses utviklingen i samfunnet og Forsvarets behov. For å opprettholde og videreføre en bærekraftig utvikling av Forsvarets struktur må det utdannes tilstrekkelig med personell på grunnleggende OR og OF nivå, slik at pålagte oppdrag kan løses som forutsatt.

For regelverk rundt utdanning i Forsvaret, se våre sider under lover & avtaler eller trykk her.

Utdanningsreformen - Tidslinjal

Ser grafikken feil ut? Klikk her for å laste den inn på nytt.