Kurs

Skreddersydd for våre tillitsvalgte og medlemmerGenerell informasjon

 Kursene er laget i regi av BFO-skolen. De er gratis å delta på, og du får permisjon med lønn.

BFO kursfilosofi

BFO-skolen er i første rekke en leverandør av kurs, men har også ansvar for kunnskapsformidling gjennom temadager og seminarer.

Filosofien bak aktivitetene er å skape læring gjennom å dele. Dette skjer like mye i gangen mellom forelesningene, gjennom diskusjonen i lunch’en som i selve klasserommet. Derfor vil du som deltager alltid møte flere fulltids tillitsvalgte som er der for deg. All undervisning gjennomføres av ansatte og heltids tillitsvalgte med spisskompetanse og erfaring.

I tillegg får du gjerne de siste oppdateringene på det som skjer på sentralt nivå i Forsvaret, det være seg omstilling, lokal lønn, forhandlinger av sentrale avtaler eller siste nytt om forsikringer og medlemstilbud.

BFO-skolen leverer kurs tilpasset din hverdag

BFO- skolen administrerer og leverer den eneste utdanningen blant forsvarssektorens arbeidstakerorganisasjoner tilpasset tillitsvalgtes og ansattes behov for kunnskap om lover, avtaler, rettigheter og plikter. Dette kommer til uttrykk gjennom spissing av mål, innhold, eksempler og problemstillinger i forhold til hva vi opplever i forsvarssektoren.

Alle kursene er ledet og gjennomført av våre egne fulltidstillitsvalgte, noe som sikrer praksisnær undervisning krydret med relevante oppgaver og eksempler.

Dette styrker læringsutbyttet og er en forsikring til medlemmene om at de til enhver tid har tillitsvalgte med riktig kompetanse.

Sjekk kurskalender

Kontaktpersoner

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907